Fundacja Nastawieni na Rozwój i Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie zapraszają na podyplomowe studia – edukacja w kontekście migracji

 

W imieniu naszego partnera Fundacji Nastawieni na Rozwój zapraszamy na  studia podyplomowe:
Edukacja w kontekście migracji
Specjalność : Nauczanie języka polskiego jako drugiego

Dla kogo są te studia?:
Oferta studiów skierowana jest do osób, które w swoim środowisku zawodowym poruszają się na styku edukacji i migracji, tj. nauczycieli , lektorów, edukatorów, tutorów, trenerów czy coachów. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe, jak i osoby zainteresowane podjęciem pracy nauczyciela/lektora języka polskiego jako drugiego.
Rejestracja:
kontakt@nastawieninarozwoj.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń:
01.09.2023 r.
Termin rozpoczęcia studiów:
Październik 2023 r.
Opłata za studia:
3 500 zł za dwa semestry płatne jednorazowo lub w dwóch równych ratach.
Czas trwania studiów podyplomowych:
Dwa semestry.
Tryb studiów i częstotliwość zjazdów:
13 zjazdów weekendowych, soboty i niedziele w godz. 9.00-15.00, średnio 1-2 razy w miesiącu.
Wszystkie zajęcia odbywają się w trybie online.

 

PLAN STUDIÓW I WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW DO POBRANIA