***

(POLSKI)

Centrum Wielokulturowe w Warszawie organizuje rekrutację na nowy kurs języka polskiego dla początkujących. Zajęcia są bezpłatne. Rekrutacja rozpoczyna się 16 sierpnia, podzielona jest na dwa etapy: 1. zapis oraz 2. test sprawności językowej. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą rekrutację zostaną poinformowani o przyjęciu mailem z potwierdzeniem zapisu na kurs. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu a zakończą się w grudniu 2018 roku. Aby rozpocząć rekrutację WYPEŁNIJ ANKIETĘ TUTAJ

Więcej informacji uzyskasz poprzez e-mail: said@cww.waw.pl lub przez telefon: (+ 48) 226481111, koordynator lektoratów – Saidali Ashurov.

 

(ENGLISH VERSION)

Multicultural Center in Warsaw announces a new recruitment of Polish language classes for foreigners. The classes are completely free of charge. The recruitment begin August 16, 2018 and  divided into the following two stegs: 1.Enrollment and 2. Level test. Accepted candidates will receive a confirmation email and the day of level test. The classes will start in September 2018 and continue up to the end of December 2018. To participate in the Polish language classes, please fill out the following application form and send it: APPLICATION FORM

For more information, you can contact us by e-mail: said@cww.waw.pl or by phone: (+ 48) 226481111, course coordinator – Saidali Ashurov

(РУССКАЯ ВЕРСИЯ)

Мультикультурный центр в Варшаве объявляет о новом наборе уроков польского языка для иностранцы. Занятия полностью бесплатны. Набор учеников начинается с 16.08.2018 г и делится на два следующих этапа: 1. Регистрация и 2. Тест на определение уровня языка. Принятые кандидаты получает подтверждающее письмо с назначенной датой на экзамен по электронной почте. Занятия начнутся в сентябре 2018 года и продолжатся до конца декабря 2018 года. Чтобы принять участие в занятиях по польскому языку, заполните следующую форму и отправьте ее: (Форма заявки)

Для получения дополнительной информации вы можете связаться с нами по электронной почте: said@cww.waw.pl или по телефону: (+ 48) 226481111 координатор курса – Сайдали Ашуров

Ułatwienia dostępu

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)

FreshMail.pl