***

(POLSKI)

Centrum Wielokulturowe w Warszawie organizuje rekrutację na nowy kurs języka polskiego poziom B1 dla obcokrajowców. Zajęcia są bezpłatne. Rekrutacja rozpoczyna się 22 września 2018, podzielona jest na dwa etapy: 1. zapis (ankieta) oraz 2. test sprawności językowej. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą rekrutację zostaną poinformowani o przyjęciu mailem z potwierdzeniem zapisu na kurs. Zajęcia języka polskiego poziom B1 rozpoczną się w październiku a zakończą się w grudniu 2018 roku. Aby rozpocząć rekrutację wypełnij ankietę TUTAJ.

Więcej informacji uzyskasz poprzez e-mail: said@cww.waw.pl lub przez telefon: (+ 48) 226481111, koordynator lektoratów – Saidali Ashurov.

 

 

(ENGLISH VERSION)

Multicultural Centre in Warsaw announces a new recruitment of Polish language classes level B1 for foreigners. The classes are completely free of charge. The recruitment begin September 22, 2018 and divided into the following two stags: 1.Enrolment and 2. Level test. Accepted candidates will receive a confirmation email and the day of level test. The classes will start in October 2018 and continue up to the end of December 2018. To participate in the Polish language classes level B1, please fill out the following APPLICATION FORM and send it.

For more information, you can contact us by e-mail: said@cww.waw.pl or by phone: (+ 48) 226481111, course coordinator – Saidali Ashurov

(РУССКАЯ ВЕРСИЯ)

Мультикультурный центр в Варшаве объявляет о новом наборе уроков польского языка уровень В1 для иностранцев. Занятия полностью бесплатны. Набор учеников начинается с 22.09.2018 г и делится на два следующих этапа: 1. Регистрация и 2. Тест на определение уровня языка. Принятые кандидаты получает подтверждающее письмо с назначенной датой на экзамен по электронной почте. Занятия польского языка уровень В1 начнутся в октябре 2018 года и продолжатся до конца декабря 2018 года. Чтобы принять участие в занятиях по польскому языку уровень В1, заполните следующую форму и отправьте ее.

Для получения дополнительной информации вы можете связаться с нами по электронной почте: said@cww.waw.pl или по телефону: (+ 48) 226481111 координатор курса – Сайдали Ашуров

Ułatwienia dostępu

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)

FreshMail.pl