***

Centrum Wielokulturowe w Warszawie organizuje rekrutację na nowe kursy języka polskiego (różne poziomy) dla obcokrajowców. Zajęcia są bezpłatne. Rekrutacja rozpoczyna się 02 stycznia 2019, podzielona jest na dwa etapy: 1. zapis (ankieta) oraz 2. test sprawności językowej. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą rekrutację zostaną poinformowani o przyjęciu mailem z potwierdzeniem zapisu na kurs. Zajęcia języka polskiego rozpoczną się w styczniu 2019 roku. Aby rozpocząć rekrutację wypełnij ankietę  TUTAJ

Więcej informacji uzyskasz poprzez e-mail: said@cww.waw.pl lub przez telefon: (+ 48) 226481111, koordynator lektoratów – Saidali Ashurov.

 

Multicultural Center in Warsaw announces a new recruitment of Polish language classes for (different levels). The classes are completely free of chargé. The recruitment will starts on 02.01.2019 and divided in the following two stages: 1.Enrollment and 2. Level test. Accepted candidates will receive a confirmation email and the day of level test. The classes will start in January 2019 and continue up to 30 of April 2019. To participate in the English classes, please fill out the following form and send it: HERE

For more information, you can contact us by e-mail: said@cww.waw.pl or by phone: (+ 48) 226481111, course coordinator – Saidali Ashurov

 

Мультикультурный центр в Варшаве объявляет о новом наборе уроков польского языка для (разных уровней). Занятия полностью бесплатны. Набор начнется 02.01.2019 и делится на два следующих этапа: 1. Регистрация и 2. Тест на определение уровня языка. Принятые кандидаты получатют подтверждающее сообщение  с назначеной датой на экзамен по электронной почте. Занятия начнутся в январе 2019 года и продолжатся до 30 апреля 2019 года. Чтобы принять участие в уроках польского языка, пожалуйста, заполните следующую форму и отправьте ее: здесь

Для получения дополнительной информации вы можете связаться с нами по электронной почте: said@cww.waw.pl или по телефону: (+ 48) 226481111 координатор курса – Сайдали Ашуров

Ułatwienia dostępu

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)

FreshMail.pl