Warszawskie Centrum Wielokulturowe zaprasza do odbycia nieodpłatnych praktyk  oraz pracy wolontariackiej.

PRAKTYKI STUDENCKIE

Jeżeli marzysz o tolerancyjnej, wielokulturowej Warszawie, a problematyka równego traktowania jest dla Ciebie ważna, z pewnością się tu odnajdziesz, a my stworzymy Ci możliwość wcielania w życie Twojej wizji Warszawy!

Misją Centrum Wielokulturowego jest stworzenie jak najlepszych warunków integracji obcokrajowców i społeczności lokalnej Warszawy.
W związku z tym prowadzimy działalność w zakresie edukacji, bieżącej pomocy cudzoziemcom oraz kultury.
Praktyki w Centrum Wielokulturowym mogą odbywać się w dowolnym obszarze, zgodnie z zainteresowaniami
i wykształceniem praktykanta.

Proponujemy między innymi:
 w obszarze edukacji:
– prowadzenie zajęć językowych: lekcji jęz. polskiego dla obcokrajowców oraz lekcji języków obcych, warsztaty obywatelskie;
– organizacja lekcji wielokulturowych;
– udział w warsztatach antydyskryminacyjnych;
– organizacja własnych warsztatów.

w obszarze działań pomocowych:
– porady prawne dla obcokrajowców
– poradnictwo zawodowe;
– udzielanie bieżących informacji obcokrajowcom (sprawy pobytowe, możliwości skorzystania z pomocy, przysługujące prawa itp.);

w zakresie kultury:
– Organizacja wydarzeń kulturalnych: wystaw, koncertów;
– Organizacja spacerów po Warszawie.

Praktyki mogą obejmować aktywne i samodzielne działania edukacyjne i animacyjne, wspierające edukatorów Centrum, asystenckie, wsparcie przy działaniach poradniczych, a z czasem nawet samodzielne udzielanie porad.
Praktyki w Centrum to także bieżące wspieranie działań Centrum: udział w projektach Centrum,  praca z klientem, pomoc przy wydarzeniach oraz możliwość przyjrzenia się temu, jak funkcjonuje organizacja pozarządowa w Polsce.
Dzięki współpracy z Centrum, będziecie mieli możliwość spotkania ludzi z całego świata, pracy w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku.

Jesteś zainteresowana/y praktykami w Centrum?

Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.

WOLONTARIAT

Zadania

Do zadań wolontariusza/ki będzie należała współpraca z pracownikami Centrum Wielokulturowego w działach:

– edukacyjnych w zakresie inicjatyw integrujących dzieci i młodzież polską, migrancką i mniejszości narodowe obejmujące lekcje wielokulturowe, warsztaty, seminaria, konferencje tematyczne, lekcje języka polskiego jako obcego;
– kulturowych w zakresie wsparcia inicjatyw międzykulturowych, spotkań, aktywizacji i wsparcia imigrantów
– poradniczych w zakresie wsparcia punktu informacyjno-poradniczego
Ile czasu?
Dostosujemy czas do Twojego kalendarza.
Dodatkowe wymagania:
Mile widziane zainteresowanie wielokulturowością, migracjami. Znajomość języka angielskiego lub/i rosyjskiego (lub innego) będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
Zapewniamy umowę wolontariacką, wsparcie merytoryczne i logistyczne koordynatora i pracowników organizacji we wszystkich działaniach w ramach wolontariatu. Międzynarodowe środowisko pomoże poszerzać umiejętności językowe. Zapewniamy również stały kontakt ze środowiskiem międzykulturowym i społecznością lokalną.