Dyżury realizowane są po wcześniejszym umówieniu. Zapisy pod numerem telefonu 22  648 11 11

Udzielamy porad i wsparcia w zakresie m.in.:

  • legalizacji pobytu, w tym doradztwa w zakresie odpowiedzi na wezwania organu, uzupełnienie dokumentów oraz odwołań od decyzji, obywatelstwa,
  • zawarcia związku małżeńskiego w tym pomiędzy cudzoziemką/cem a obywatelką/em polskim,
  • spraw z zakresu prawa pracy, praw pracowniczych w tym zatrudnienia, w zakresie warunków pracy i płacy, nawiązywania i rozwiązywania umów, wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
  • z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego,
  • problemów z zadłużeniem.

Porad udziela doświadczony zespół prawników, który koordynuje radca prawny Marek Chodnicki – prawnik od lat związany z organizacjami pozarządowymi.