Podczas zawieszenia działań porady prawne będą realizowane droga elektroniczną. Zapisy pod numerem telefonu 666 533 522 oraz mailowo: centrum@cww.waw.pl

During our Center is closed for visitation, Law consultations will be conducted by telephone and by email. Applying is possible by phone number 666 533 522 and by e-mail centrum@cww.waw.pl

Porad udziela Monika Wieczorek – radca prawny.
Właścicielka kancelarii prawnej EDGE Wieczorek, od ponad 10 lat związana z organizacjami pozarządowymi. Autorka książki „Prawo dla startupu”.

Porady skierowane są do cudzoziemców przebywających na terenie Warszawy i dotyczą:

  • odwołań od decyzji o odmowie pobytu
  • spraw w procedurze odwoławczej
Ułatwienia dostępu

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)