ZGŁOŚ DYSKRYMINACJĘ

 Dyskryminacja to: sytuacja, w której osoba jest traktowana mniej korzystnie niż jest, była lub mogłaby być traktowana inna osoba w porównywalnej sytuacji

Dyskryminacja może występować ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Czego może dotyczyć zgłoszenie, przykłady:

  • Jeśli zostałaś /eś potraktowana /y mniej korzystnie w miejscu pracy np. przy wynagradzaniu,
  • Używano w stosunku do Ciebie – MOWY NIENAWIŚCI i/lub przemocy,
  • Zostałaś /eś narażona /y na represje, upokorzenie ośmieszenie lub inne,
  • Byłaś /eś ofiarą dyskryminacji.

Dokonaj zgłoszenia na formularzu internetowym
Formularz internetowy dostępny jest w j. polskim, ale możesz wypełnić go w dowolnym języku.

Co stanie się po dokonaniu zgłoszenia?
1. Zapoznamy się z Twoim zgłoszeniem.
2. Dokonamy oceny prawnej czy Twoje zgłoszenie jest objęte przepisami ustawy, tj. czy dotyczy on dyskryminacji, molestowania seksualnego, represji lub mniej korzystnego traktowania.
3. Powiadomimy Cię o naszej ocenie i wspólnie zdecydujemy co dalej z opisaną sytuacją możemy zrobić.
4. Działania podejmowane przez nas będą uzgodnione z Tobą. Bez Twojej wiedzy i zgody nie zdecydujemy się na podjęcie dalszych, formalnych kroków w sprawie, chyba że nas do tego upoważnisz
5. Twoje dane zostaną poufne i nie będziemy ich nigdzie upubliczniać. Zapewniamy anonimowość.
6. Naszym celem jest zbadanie możliwie największej liczby zgłoszeń, ponieważ chcemy przeciwdziałać dyskryminacji w naszym życiu.

Wypełnij zgłoszenie, opisując w sposób możliwie najbardziej obszerny i szczegółowy, co się wydarzyło i kiedy się to wydarzyło.

Podaj, w jaki sposób dane zdarzenie może mieć związek z zabronionymi powodami dyskryminacji.