Pamiętaj dyskryminacja to: sytuacja, w której człowiek ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, jest traktowany mniej korzystnie niż byłby traktowany inny człowiek w porównywalnej sytuacji.

Co można zgłosić?
Zgłoszenia możesz dokonać w przypadku, gdy:

  • Byłeś_aś ofiarą dyskryminacji
  • Zostałeś_aś narażony_a na represje , upokorzenie ośmieszenie lub inne
  • Jeśli zostałeś_aś potraktowany_a mniej korzystnie w miejscu pracy np. przy wynagradzaniu
  • Używano w stosunku do Ciebie – MOWY NIENAWIŚCI i/lub przemocy

Możesz dokonać zgłoszenia w imieniu innej osoby. Na przykład jako rodzic możesz dokonać zgłoszenia w imieniu swojego dziecka.

Dokonaj zgłoszenia na formularzu internetowym
Formularz internetowy dostępny jest w j. polskim ale możesz wypełnić go w dowolnym języku.

Co stanie się po dokonaniu zgłoszenia?
Zapoznajemy się ze wszystkimi zgłoszeniami wpływającymi do nas. Oceniamy, czy przedmiot Twojego zgłoszenia jest objęty przepisami ustawy, to znaczy, czy dotyczy on dyskryminacji, molestowania seksualnego, represji lub mniej korzystnego traktowania. Jeśli przedmiot Twojego zgłoszenia nie jest objęty przepisami ustawy o przeciwdziałaniu dyskryminacji, nie możemy podjąć dalszych działań w jego sprawie. W takim wypadku zostaniesz o tym powiadomiony.
Naszym celem jest zbadanie możliwie największej liczby zgłoszeń, ponieważ chcemy przeciwdziałać dyskryminacji w naszym życiu.

Wypełnij zgłoszenie, opisując w sposób możliwie najbardziej obszerny i szczegółowy, co się wydarzyło i kiedy się to wydarzyło.

Podaj, w jaki sposób dane zdarzenie może mieć związek z zabronionymi powodami dyskryminacji.
Twoje dane zostaną poufne i nie będziemy ich nigdzie upubliczniać , pozostaniesz anonimowy_a.