WARSZTATY DOBROSTANOWE – wsparcie dla osób w kryzysie

 

Warsztaty wspierające osoby z doświadczeniem migracji, mierzące się z różnego rodzaju problemami związanymi z adaptacją w nowym kraju, kryzysem psychicznym, depresją, czy stresem.

Warsztaty mają na celu poprawienie dobrostanu uczestników zajęć, ich zdrowia i odporności psychicznej.

Dobrostan psychiczny pozwala na dużą lepszą adaptację do środowiska, pozwala lepiej wykorzystać własne zasoby i umiejętności do radzenia sobie z przeciwnościami losu.

Zajęcia mają formułę warsztatową, interaktywną, z wykorzystaniem ćwiczeń i narzędzi  terapeutycznych, multimedialnych, studiów przypadków i dyskusji.

Prowadzone będą przez certyfikowanego trenera odporności psychicznej i dobrostanu, specjalistę terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, coacha.  

Zajęcia odbywać się będą w niewielkich zróżnicowanych zawodowo i środowiskowo grupach.

Uczestnicy zajęć zdobędą:

  • większe kompetencje w radzeniu sobie z wyzwaniami i przeciwnościami
  • lepszą adaptację do rzeczywistości
  • konkretne narzędzia do radzenia sobie w kryzysie
  • większa świadomość siebie i swoich potrzeb

    Terminy warsztatów i szczegóły rekrutacji podamy wkrótce