Warsztaty antydyskryminacyjne – sposobem na przełamywanie uprzedzeń i stereotypów.

Dyskryminacja to nierówne, niesprawiedliwe i nieobiektywne różnicowanie osób i grup ze względu na ich charakterystyczne cechy, takie jak: płeć, orientacja seksualna, kolor skóry, narodowość, pozycja społeczna, wiek, czy wyznanie. W praktyce zwykle oznacza gorsze lub wrogie traktowanie, które może prowadzić do przemocy.

Dyskryminacja napędza się uprzedzeniami, które w dużej mierze wynikają z utrwalania błędnych stereotypów. Nasze warsztaty pozwalają zrozumieć to zjawisko, podstawowe pojęcia z nim związane a także przygotowują do reagowania i/lub przeciwdziałania jego przejawom.

Warsztaty to otwarta edukacje antydyskryminacyjna kierowana do różnych grup. W 2023 przewidujemy realizacje 4 warsztatów z których każdy obejmować będzie inna grupę.

LUTY 2023  – warsztat kierowany do osób pracujących w środowiskach migranckich w tym migrantów_ki

MARZEC 2023 – warsztat z komponentem międzykulturowym – do pracowników i wolontariuszy w tym ze środowisk migranckich

CZERWIEC 2023 – warsztat kierowany do przedstawicieli NGO oraz instytucji pomocy społecznej

WRZESIEŃ 2023 – warsztat kierowany do pracujących w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych

 

Warsztaty są prowadzone metodami aktywnymi angażującymi osoby uczestniczące do uczenia się poprzez doświadczenie. W czasie zajęć stosowane są ćwiczenia symulacyjne, elementy dramy, dyskusje w małych grupach i plenarne. Korzystamy też z filmów i studium przypadku. Zajęcia prowadzone są w małych grupach .

Poprzez udział w warsztacie można :

Pogłębić świadomość siebie i własnej tożsamości

Rozwinąć poczucie wrażliwości na różnorodność