Warsztaty Obywatelskie to spotkania, podczas których nasi trenerzy przekazują uczestnikom wiedzę i praktyczne porady na temat działalności obywatelskiej i społecznej.
Naszym celem jest wyposażenie uczestników w narzędzia, dzięki którym będą mogli być aktywnymi obywatelami i współtworzyć społeczeństwo obywatelskie w Polsce.

Szczególnie zależy nam na tym, aby z tą wiedzą dotrzeć do osób z doświadczeniem migracji, młodzieży i osób starszych .
Przedstawiciele tych będą więc priorytetowymi adresatami naszych warsztatów.
Do zgłoszeń zapraszamy jednak wszystkich zainteresowanych!

W ramach warsztatów uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie prawa przysługują obywatelowi w Polsce i jak z nich skutecznie korzystać, a także w jaki sposób pozyskiwać środki na działalność społeczno-obywatelską, jak poruszać się po rynku pracy i łączyć prace z działaniami obywatelskimi.

 

Pierwszy warsztat obywatelski planowany jest w marcu 2023, kolejne w czerwcu i listopadzie.