Polityka prywatności

Centrum Wielokulturowe w Warszawie popiera prawo każdego człowieka do zachowania prywatności w internecie. Robimy wszystko, co tylko możliwe, aby ochronić bezpieczeństwo danych użytkowników naszych serwisów internetowych oraz wszystkich osób, które przekazują nam swoje dane.

O nas

 1. W związku z prowadzoną przez siebie działalnością, Centrum Wielokulturowe w Warszawie (dalej jako „Administrator” lub „Centrum Wielokulturowe”) przetwarza dane osobowe. Administratorem danych osobowych zbieranych na niniejszej stronie internetowej jest Centrum Wielokulturowe w Warszawie mieszczące się przy ul. Jagiellońskiej 54, 03-463 Warszawa.
 2. Centrum Wielokulturowe jest prowadzone przez następujące organizacje: Stowarzyszenie Pro Humanum z siedzibą w Warszawie, Fundacja Inicjatywa Dom Otwarty, Fundacja Armenian Foundation (Fundacja Ormiańska), Fundacja Centrum Integracji i Edukacji Pozytywnej Nastawieni na Rozwój oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza.

Kontakt z nami

 1. Kontakt z Centrum Wielokulturowym możliwy jest pod adresem: ul. Jagiellońska 54, 03-463 Warszawa lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 648 11 11 w godzinach pracy Centrum Wielokulturowego. Godziny pracy dostępne są na stronie: https://centrumwielokulturowe.waw.pl. Kontakt w sprawie dot. przetwarzania danych osobowych możliwy jest także za pośrednictwem e-maila: rodo@cww.waw.pl.

Twoje prawa

 1. Masz prawo: dostępu do danych (art. 15 RODO), otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), sprzeciwu (art. 21 RODO) oraz do cofnięcia zgody w przypadkach przewidzianych prawem. Cofnąć zgodę możesz w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem.
 2. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przez Administratora jest niezgodne z prawem, możesz zgłosić to nam, a także wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator chroni dane osobowe zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”). Centrum Wielokulturowe podejmuje odpowiednie działania, które mają na celu zapewnienie ochrony otrzymanych danych osobowych.
 2. Opisane zasady odnoszą się do wszystkich stron administrowanych przez Administratora. Nie mają zastosowania do stron innych organizacji, do których możemy umieszczać linki i których zasady ochrony danych osobowych mogą różnić się od naszych.
 3. Nie zbieramy informacji, które pozwolą na identyfikację naszych Użytkowników, chyba że dobrowolnie zdecydowałaś/zdecydowałeś się na ich udostępnienie. Jeśli już zdecydowałaś/ęś się udostępnić nam te informacje, zapewniamy ich poufność.
 4. Nie udostępniamy danych użytkowników zewnętrznym podmiotom w innym celu niż związany z realizowanymi przez nas projektami i tylko wówczas, gdy zapewniają przeprzęganie przepisów o ochronie danych osobowych i zobowiążą się do stosowania zasad określonych w niniejszej polityce prywatności.
 5. Dostęp do danych osobowych (tylko w niezbędnym zakresie) – będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Centrum, podmioty, którym Centrum powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego, oraz podmioty wchodzące w skład struktur organizacyjnych.
 6. Przetwarzając dane osobowe korzystamy z narzędzi analitycznych takich jak Facebook Analytics i Google Analytics, co może wiązać się z przekazaniem danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (USA). Podmioty, do których przesyłamy dane osobowe, gwarantują odpowiednie ich zabezpieczenie. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych przez Google można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych przez Facebook można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_page_footer.
 7. Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pliki cookies

 1. Pliki cookie to dane, które nasza strona wysyła do Twojej przeglądarki. Mogą one następnie być przechowywane na dysku twardym Twojego komputera. Nasza strona korzysta z plików cookie, aby ocenić realne zainteresowanie naszymi serwisami, lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z naszych serwisów oraz korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, stale udoskonalać nasze serwisy internetowe czyniąc je bardziej przyjaznymi i lepiej dostosowanymi do potrzeb użytkowników. Te informacje nie zawierają informacji znajdujących się na Twoim komputerze. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby informowała cię, kiedy otrzymujesz pliki cookie albo uniemożliwić otrzymywanie plików cookie. Nie używamy plików cookie, aby obserwować, jakie strony wybierasz. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Newsletter, fanpage na stronie www.facebook.com (dalej jako „Fanpage”)

 1. Centrum Wielokulturowe przetwarza dane w celu przesyłania na podany e-mail newslettera oraz w celu udostępniania naszych postów, wydarzeń, relacji Tobie jako osobie obserwującej nasz Fanpage, prowadzenie dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami, udzielanie odpowiedzi na wiadomości (w tym prywatne), które kierujesz do nas ze swojego konta oraz w celach statystycznych (danych o liczbie wyświetleń naszych postów, ich zasięgów, liczbie interakcji). Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zamówienia usługi newslettera lub Fanpage. Dane przechowywane będą do czasu zakończenia realizacji usługi w postaci wysyłki newslettera lub Fanpage, bądź do czasu wycofania zgody osoby, której dane są przetwarzane. Dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, gdy chcesz zamówić usługę Newslettera to: Twój adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. wykonanie umowy o świadczenie usługi newslettera lub Fanpage, zawieranej z nami w momencie zapisania się do newslettera lub polubienia Fanpage.

Wynajem przestrzeni, rezerwacja sal

 1. Centrum Wielokulturowe przetwarza dane w celu obsługi wynajmu przestrzeni, rezerwacji sal, w celu wykonania umowy oraz w celu dokonania wymaganych rozliczeń. Twoje dane będą przetwarzane przez nas także w celu ewentualnego ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane przechowywane będą do czasu zakończenia działalności Centrum Wielokulturowego. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do skontaktowania się z Tobą, wykonania umowy. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO tj. realizacja umowy i prawnie uzasadniony interes.

Poradnictwo, lekcje wielokulturowe, kursy języka polskiego, zakładka zgłoś dyskryminację, osoby kontaktujące się z nami

 1. Centrum Wielokulturowe przetwarza dane w celu obsługi poradnictwa, lekcji wielokulturowych, kursów języka polskiego, obsługi zakładki zgłoś dyskryminację, obsługi kontaktu z nami, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, przesłane zgłoszenie oraz utrzymanie kontaktu z Tobą. Twoje dane będą przetwarzane przez nas także w celu ewentualnego ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń. Dane przechowywane będą do czasu zakończenia działalności Centrum Wielokulturowego. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do skontaktowania się z Tobą lub w celu realizacji ww. działań. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes.

Postanowienia końcowe i zmiany polityki prywatności

 1. Centrum Wielokulturowe zastrzega sobie prawo zmiany tej Polityki prywatności, w szczególności w przypadku konieczności jej dostosowania do aktualnych przepisów prawa, zmiany sposobu przetwarzania danych lub wprowadzenia nowych wymogów organów nadzorczych. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie.
 2. O treści zmian Polityki prywatności Warszawskie Centrum Wielokulturowe poinformuje poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej: https://centrumwielokulturowe.waw.pl. Taka informacja będzie utrzymana na wskazanej stronie przez okres co najmniej 15 (piętnastu) kolejnych dni kalendarzowych.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 8 marca 2023 r.