Raporty i inne publikacje

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU

„DIALOG SPOŁECZNY
NAD POLITYKĄ INTEGRACJI”

Przedstawiamy Raport z realizacji projektu Dialog Społeczny nad polityką integracji” prowadzonego wspólnie przez Stowarzyszenie Pro Humanum i Fundację Inicjatywa Dom Otwarty.

Celem projektu było wypracowanie rozwiązań z zakresu integracji na poziomie lokalnym m. st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przełamywania barier dla dobrego funkcjonowania osób z doświadczeniem migracji w Warszawie.

Nadrzędnym celem projektu był dialog społeczny nad polityką integracji i zaangażowanie mieszkańców Warszawy w opracowywanie rekomendacji dla instytucji publicznych. W „dialogu” brały udział osoby o zróżnicowanych doświadczeniach, w tym migranci, pracownicy instytucji publicznych i administracji oraz inni mieszkańcy Warszawy.

Pobierz plik PDF.