Wsparcie inicjatyw to pomoc merytoryczna i motywacyjna zwłaszcza dla migrantów i innych podmiotów
planujących bądź realizujących działania własne, ale nie posiadających lokalizacji i miejsca do ich realizacji.

Z doświadczenia ostatnich lat wiemy, że są to takie działania, które
potrzebują małej przestrzeni na krótki okres np. poradnictwo, pomoc
innym, korepetycje, edukacja domowa, edukacja dzieci migranckich, pomoc
i wsparcie w założeniu organizacji, konwersacje językowe, grupy
wsparcia, własna działalności stowarzyszeniowa, lub grupy inicjatywne
fundacji i stowarzyszeń itp. Osobom korzystającym udostępnimy sprzęt
biurowy, np: drukarka, skaner.

Beneficjenci będą mogli uzyskać również wsparcie merytoryczne w postaci
doradztwa organizacyjnego (napisanie statutu, proces rejestracji NGO.

Wsparcie obejmuje też procedure przyznawania grantów na realizacje projektów i inicjatyw zwłaszcza przez migrantów .
Informacje szczegółowe w zakładce mini-granty

 

Jeśli chcesz skorzystać z wsparcia skontaktuj się z nami pod numerem
telefonu 22 648 11 11