KALENDARZ

MINIGRANTY

KONKURS MINIGRANTY – DRUGI TERMIN

Zapraszamy do składania wniosków na realizację projektów w ramach mini-grantów organizowanych przez Centrum Wielokulturowe w Warszawie.

Celem Konkursu jest wspieranie integracji i spójności społecznej, w tym integracji lokalnej społeczności z wielokulturową społecznością Centrum.

 1. Projekty realizowane w ramach Konkursu powinny mieć charakter wielokulturowy i wpisywać się w następujące obszary, stanowiące szczegółowe cele Konkursu oraz być realizowane w przestrzeni Centrum:
 1. pobudzanie zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne,
 2. zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich,
 3. wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym,
 4. wykorzystywanie lokalnej infrastruktury i zasobów,
 5. poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych,
 6. integracja międzykulturowa, edukacja,
 1. Adresatami działań projektowych powinni być mieszkańcy m. st. Warszawa
 2. Nabór projektów odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie CENTRUM WIELOKULTUROWE
 3. Wypełniony formularz należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Centrum Wielokulturowego przy ul. Jagiellońskiej 54 w Warszawie w terminie od 20 sierpnia 2018 roku do 3 września 2018 roku do godz.18.00
 4. Formularz składamy w zaklejonej kopercie z dopiskiem MINIGRANT, można przesłać pocztą liczy się data stempla pocztowego.
 5. Do formularza należy dołączyć kserokopie aktualnego dokumentu tożsamości oferenta/ki.
 6. Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów to 16 950 (szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych. Wartość jednego projektu nie może przekraczać 5 tys. złotych
 7. Organizator zapewnia Uczestnikom naboru wsparcie na etapie wypełnienia formularza zgłoszeniowego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Wsparcie udzielane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: minigranty@cww.waw.pl , telefonicznie: (+48 22 648 11 11) lub osobiście w siedzibie Centrum Wielokulturowego ul. Jagiellońska 54 w Warszawie.
 8. Osoba do kontaktu Tadeusz Olczak tel. 501 123 333 , tadeusz@cww.waw.pl

Załączniki do ogłoszenia (materiały do pobrania) :

REGULAMIN MINIGRANTY

FORMULARZ WNIOSKU

POKWITOWANIE ODBIORU

KARTA OCENY WNIOSKU

FORMULARZ SPRAWOZDANIA

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do pracowników Centrum.

Ułatwienia dostępu

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)

FreshMail.pl