KALENDARZ

MINIGRANTY

Wpłynęło 10 projektów W ramach Mini-Grantów 2020.

Po ocenie formalnej 8 projektów skierowano do oceny merytorycznej. 
O jej wynikach powiadomimy w oddzielnym komunikacie.
2 projekty zostały odrzucone z przyczyn formalnych, są to:

„Dziecięce sprawy” oraz „Opieka okołoporodowa przyjazna cudzoziemkom”

**************

Celem Konkursu jest wspieranie integracji i spójności społecznej, w tym integracji społeczności lokalnej z wielokulturową społecznością Centrum.

1. Projekty realizowane w ramach Konkursu powinny wpisywać się w następujące obszary, stanowiące szczegółowe cele Konkursu oraz być realizowane w przestrzeni Centrum:
a. zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich ze szczególnym  uwzględnieniem migrantów,
b. wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym,
c. poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych w obszarze migracji,
d. integracja międzykulturowa, edukacja migrantów/migrantek.

2. Adresatami działań projektowych powinni być mieszkańcy m. st. Warszawy.
3. Projekty mogą być realizowane od kwietnia do grudnia 2020. Zastrzegamy, że edycja grudniowa musi być zakończona i rozliczona do 20 grudnia 2020 r.
4. Nabór projektów odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.centrumwielokulturowe.waw.pl.
5. Wypełniony formularz należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Centrum Wielokulturowego przy ul. Jagiellońskiej 54 w Warszawie w terminie do 13 marca 2020 roku godz.16.00.
6. Formularz składamy w zaklejonej kopercie z dopiskiem MINIGRANT. Można przesłać go pocztą na adres Centrum Wielokulturowego (ul. Jagiellońska 54, 03-463 Warszawa). W przypadku nadania wniosku pocztą, decydująca jest data stempla pocztowego.
7. Do formularza należy dołączyć kserokopię aktualnego dokumentu tożsamości.
8. Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów to 30 000,00 zł ( trzydzieści tysięcy złotych), wartość jednego projektu nie może przekraczać 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych)
9. Organizator zapewnia Uczestnikom naboru wsparcie na etapie wypełnienia formularza zgłoszeniowego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Wsparcie udzielane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: centrum@cww.waw.pl (w tytule maila prosimy o zawarcie hasła MINIGRANTY), telefonicznie: (+48 22 648 11 11 oraz +48 666 533 522 ) lub osobiście w siedzibie Centrum Wielokulturowego ul. Jagiellońska 54 w Warszawie.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN 2020 

FORMULARZ WNIOSKU

WZÓR UMOWY

FORMULARZ SPRAWOZDANIA

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do pracowników Centrum.

Ułatwienia dostępu

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)