KALENDARZ

MINIGRANTY

DODATKOWY NABÓR W ZWIĄZKU ZE ZWROTAMI KWOT Z POPRZEDNICH EDYCJI KONKURSU.

Zapraszamy do składania wniosków na realizację projektów w ramach mini-grantów .

Celem Konkursu jest wspieranie integracji i spójności społecznej, w tym integracji lokalnej społeczności z wielokulturową społecznością Centrum.

 1. Projekty realizowane w ramach Konkursu powinny mieć charakter wielokulturowy i wpisywać się w problematykę dotyczącą: praw człowieka,  równych  szans, migracji, edukacji.
 2. Projekty realizowane powinny być w przestrzeni Centrum Wielokulturowego.
 3. Adresatami działań projektowych powinni być mieszkańcy m. st. Warszawa
 4. Nabór projektów odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie CENTRUM WIELOKULTUROWE
 5. Wypełniony formularz należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Centrum Wielokulturowego przy ul. Jagiellońskiej 54 w Warszawie w terminie do 29 października 2018 roku godz.16.00
 6. Formularz składamy w zaklejonej kopercie z dopiskiem MINIGRANT.
 7. Do formularza należy dołączyć kserokopie aktualnego dokumentu tożsamości oferenta/ki.
 8. Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów to 7 000,00 złotych. Wartość jednego projektu nie może przekraczać 5 tys. złotych
 9. Organizator zapewnia Uczestnikom naboru wsparcie na etapie wypełnienia formularza zgłoszeniowego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Wsparcie udzielane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: minigranty@cww.waw.pl , telefonicznie: (+48 22 648 11 11) lub osobiście w siedzibie Centrum Wielokulturowego ul. Jagiellońska 54 w Warszawie.

 1. Osoba do kontaktu Tadeusz Olczak tel. 501 123 333, tadeusz@cww.waw.pl
 2. UWAGA!!! Wszystkie zaplanowane wydarzenia w ramach tej edycji konkursu muszą zostać zrealizowane do 15.12.2018 

 

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN

FORMULARZ WNIOSKU

WZÓR UMOWY

KARTA OCENY WNIOSKU

FORMULARZ SPRAWOZDANIA

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do pracowników Centrum.

Ułatwienia dostępu

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)

FreshMail.pl