aktualizacja 13.05.2021

W ramach konkursu MiniGrant-2021 cześć 2, złożono 6 wniosków. Wszystkie skierowano do oceny merytorycznej:

1. Mosty z piosenek zbudowane.

2. Polskie kino źródłem więzi wielokulturowych.

3. Ormiańskie warsztaty teatralno-taneczne.

4. Kultura zbliża.

5. Naszymi słowami – kolejne historie w czasie pandemii.

6. Zabawa w teatr – zajęcia adaptacyjne dla dzieci z rodzin migrantów.

Kolejna informacja po ocenie merytorycznej komisji.

***

aktualizacja 20.04.2021

SPOTKANIE INFORMACYJNE

W dniu 27 kwietnia 2021 o godz. 12:00 odbędzie się spotkanie o charakterze edukacyjno-informacyjnym, które ma na celu wsparcie oferentów/ki w poprawnym napisaniu projektu w ramach konkursu Minigrant-21. Omówimy tworzenie budżetu oraz kwestie formalno-merytoryczne pisania projektu (cele, opis, wskaźniki).

Prosimy o zgłoszenie chęci wzięcia udziału w wideo spotkaniu do dnia 26.04 mail’owo (minigranty@cww.waw.pl). Dostaną Państwo link do Google Meet.

***

aktualizacja 07.04.2021
W tym roku postanowiliśmy nadać konkursowi motto, ideę przewodnią – ZBLIŻENIA. Pragniemy, żeby zgłaszane przez Was projekty jednoczyły, uwrażliwiały na to co wokół. Abyśmy dostrzegali innych, różnorodnych czy potrzebujących, by te wartości były widoczne w dążeniu do osiągania założonych celów konkursu.

1. Projekty realizowane w ramach Konkursu powinny wpisywać się w następujące obszary, stanowiące szczegółowe cele Konkursu oraz być realizowane w przestrzeni Centrum:

a. zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich ze szczególnym uwzględnieniem migrantów,
b. wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym,
c. poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych w obszarze migracji, integracja międzykulturowa, edukacja migrantów/migrantek.

2. Adresatami działań projektowych powinni być mieszkańcy m. st. Warszawy

3. Projekty mogą być realizowane do 30 listopada 2021 r.

4. Nabór projektów odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.centrumwielokulturowe.waw.pl

5. Wypełniony formularz należy złożyć WYŁĄCZNIE drogą e-mail na minigranty@cww.waw.pl (wersja elektroniczna musi mieć formę skanu lub PDF z ostatnią stroną na której widnieje podpis w formie skanu, w tytule maila prosimy o hasło MINIGRANTY-21/2_tytuł projektu) Załączniki również w formie skanu, do 30 kwietnia 2021 r. godz. 16:00

6. Do formularza należy dołączyć kserokopie aktualnego dokumentu tożsamości.

7. Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów to 19.200,00 zł (dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych), wartość jednego projektu nie może przekraczać 3.000,00+2.000,00 zł (=pięć tysięcy złotych)

8. Organizator zapewnia Uczestnikom naboru wsparcie na etapie wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Wsparcie udzielane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: minigranty@cww.waw.pl (w tytule maila prosimy o hasło MINIGRANTY-21-2_tytuł projektu), telefonicznie: (+48 501 123 333, +48 22 648 11 11) lub osobiście w siedzibie Centrum Wielokulturowego ul. Jagiellońska 54 w Warszawie, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby via e-mail lub telefonicznie.

9. W tym roku postanowiliśmy nadać konkursowi motto, ideę przewodnią – ZBLIŻENIA. Pragniemy, żeby zgłaszane przez Was projekty jednoczyły, uwrażliwiały na to co wokół. Abyśmy dostrzegali innych, różnorodnych czy potrzebujących, by te wartości były widoczne w dążeniu do osiągania założonych celów konkursu.

Załączniki do ogłoszenia (by pobrać plik należy otworzyć link w nowej karcie)

aktualizacja 07.04.2021
REGULAMIN
WNIOSEK
SPRAWOZDANIE

***

aktualizacja 29.03.2021
W ramach konkursu MiniGrant-2021 dofinansowanie dostały 3 projekty:

1. Jak angażująco uczyć o prawach człowieka online? Narzędziownik warsztatowy

Celem projektu jest opracowanie zestawu metod i narzędzi, które pozwolą trenerom zajmującym się tematyką praw człowieka, różnorodności i wielokulturowości na efektywne prowadzenie warsztatów w formie zdalnej.

2. Hałaśliwe warsztaty

Celem warsztatów jest integracja dzieci pochodzących z rodzin uchodźczych i polskich, poprzez wspólne tworzenie instrumentów i muzykowanie.

3. Nowe życie

Celem projektu jest produkcja filmu którego głównymi postaciami są emigrantki LGBTQ+, ich życie w trudnej, polskiej rzeczywistości.

Gratulujemy i życzymy wiele satysfakcji w czasie realizacji projektów.
Kolejny konkurs zaplanowano w kwietniu br.
Prosimy śledzić naszą stronę www.

***

W ramach konkursu MiniGrant-2021 złożono 14 wniosków. Pięć z nich skierowano do oceny merytorycznej:

1.    W dole rzeki byłoby piękniej-polsko-ukraiński projekt filmowy.
2.    Jak angażująco uczyć o prawach człowieka online? Narzędziownik.
3.    Hałaśliwe Warsztaty.
4.    Z komputerem za pan brat.
5.    Nowe życie.
Kolejna informacja po ocenie merytorycznej komisji.

***


Ułatwienia dostępu
pl_PLPolish

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)