KALENDARZ

MINIGRANTY

Minigranty 2019 – II termin.

Zapraszamy do składania wniosków na realizację projektów w ramach mini-grantów organizowanych przez Centrum Wielokulturowe w Warszawie.

Celem Konkursu jest wspieranie integracji i spójności społecznej, w tym integracji lokalnej społeczności z wielokulturową społecznością Centrum.

  1. Projekty realizowane w ramach Konkursu powinny wpisywać się w następujące obszary, stanowiące szczegółowe cele Konkursu oraz być realizowane w przestrzeni Centrum:
    1. zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich ze szczególnym uwzględnieniem migrantów poprzez realizacje takich mini projektów jak : festiwale, pokazy filmów, wystawy, koncerty .
    2. integracja międzykulturowa, edukacja migrantów/ migrantek poprzez dyskusje debaty, wydawnictwa.
  2. Adresatami działań projektowych powinni być mieszkańcy m. st. Warszawa wartość jednego projektu nie może przekraczać 5 000,00 zł ( pięć tysięcy złotych)
  3. Nabór projektów odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie centrumwielokulturowe.waw.pl.
  4. Wypełniony formularz należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Centrum Wielokulturowego przy ul. Jagiellońskiej 54 w Warszawie w terminie do 26 kwietnia 2019 roku godz.16.00
  5. Formularz składamy w zaklejonej kopercie z dopiskiem MINIGRANT, można przesłać pocztą liczy się data stempla pocztowego.
  6. Do formularza należy dołączyć kserokopie aktualnego dokumentu tożsamości lub dokumentu na podstawie którego mamy legalny pobyt na terenie Polski.

7.       Organizator zapewnia Uczestnikom naboru wsparcie na etapie wypełnienia formularza zgłoszeniowego, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby. Wsparcie udzielane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: minigranty@cww.waw.pl , telefonicznie: (+48 22 648 11 11) lub osobiście w siedzibie Centrum Wielokulturowego ul. Jagiellońska 54 w Warszawie.

Załączniki do ogłoszenia :

FORMULARZ WNIOSKU

REGULAMIN_2019

KARTA OCENY WNIOSKU

FORMULARZ SPRAWOZDANIA

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do pracowników Centrum.

Ułatwienia dostępu

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)

FreshMail.pl