KALENDARZ

MINIGRANTY

Dodatkowy nabór projektów w ramach mini-grant 2020

W związku z rezygnacją 2 grantobiorców z realizacji projektów ogłaszamy dodatkowy nabór.
Projekty muszą być zrealizowane do 15 grudnia 2020 a dysponujemy kwotą 6 760 zł.

Projekty powinny wpisywać się w następujące cele:
– wsparcie i pomoc środowiskom migranckim
– wsparcie integracyjne
– edukacja wielokulturowa.
Projekty należy składać do 11 września godz. 16.00 drogą e-mail : minigranty@cww.waw.pl przesyłając formularz w formie podpisanego skanu.
Można również dostarczyć wersję papierową do recepcji CWW Warszawa ul. Jagiellońska 54, w przypadku przesyłki pocztowej liczy się data stempla.
Wartość projektu wynosić może 3 tys. złotych. Dodatkowo w uzasadnionych przypadkach można wnioskować o kwotę 2 tys. złotych.

_____________________________________________________________________________

Komisja konkursowa, w ramach konkursu MiniGrant-2020
rozpatrzyła 11 złożonych wniosków.

Trzy z nich, ze względu na niską punktacje, zostały odrzucone.

Przyznano środki na realizację 8 wniosków:

1. Warsztaty integracyjno-antydyskryminacyjne
2. Dialog społeczny nad polityką integracji
3. Migracje: Powidoki
4. Spotkanie wielokulturowe – finał projektu Warszawa Wielokulturowa
5. Rosyjsko-Polskie historie muzyczne
6. Warsztaty edukacyjno-plastyczne dla dzieci 7-11 o kulturze Polski i Uzbekistanu
7. Koncert inaugurujący Wielokulturową Orkiestrę Młodzieżową
8. Cykl warsztatów teatralnych

Wnioski będą realizowane na przestrzeni lipiec-grudzień 2020 r.

***

Poniżej znajduje sie ogłoszenie konkursowe:

Celem Konkursu jest wspieranie integracji i spójności społecznej, w tym integracji lokalnej społeczności z wielokulturową społecznością Centrum.

1. Projekty realizowane w ramach Konkursu powinny wpisywać się w następujące obszary, stanowiące szczegółowe cele Konkursu oraz być realizowane w przestrzeni Centrum:

a. zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich ze szczególnym uwzględnieniem migrantów,

b. wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym,

c. poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych w obszarze migracji,

integracja międzykulturowa, edukacja migrantów/migrantek

2. Adresatami działań projektowych powinni być mieszkańcy m. st. Warszawy

3. Projekty mogą być realizowane od lipca do grudnia 2020 – przy tym, że edycja grudniowa musi być zakończona i rozliczona do 20 grudnia 2020 r.

4. Nabór projektów odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.centrumwielokulturowe.waw.pl

5. Wypełniony formularz należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Centrum Wielokulturowego przy ul. Jagiellońskiej 54 w Warszawie lub drogą e-mail na centrum@cww.waw.pl (wersja elektroniczna musi mieć formę skanu lub PDF z ostatnią stroną na której widnieje podpis w formie skanu, w tytule maila prosimy o hasło MINIGRANTY-tytuł projektu ) Załączniki również w formie skanu, do 05 czerwca 2020 r. godz. 16:00

6. Formularz składamy w zaklejonej kopercie z dopiskiem MINIGRANT-20 lub skan elektroniczny, pocztą tak aby dotrzymać terminu 05.06.2020 r.

7. Do formularza należy dołączyć kserokopie aktualnego dokumentu tożsamości.

8. Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów to 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych), wartość jednego projektu nie może przekraczać 3.000,00 zł (trzech tysięcy złotych)

9. Organizator zapewnia Uczestnikom naboru wsparcie na etapie wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Wsparcie udzielane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: minigranty@cww.waw.pl (w tytule maila prosimy o hasło MINIGRANTY-tytuł projektu), telefonicznie: (+48 22 648 11 11) lub osobiście w siedzibie Centrum Wielokulturowego ul. Jagiellońska 54 w Warszawie, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby via e-mail lub telefonicznie.

Załączniki do ogłoszenia

  1. Regulamin MG-20.3
  2. Wniosek formularz MG-20.3
  3. Sprawozdanie formularz MG 20.2

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do pracowników Centrum.

Ułatwienia dostępu
pl_PLPolish
en_GBEnglish pl_PLPolish

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)