KALENDARZ

MINIGRANTY

3 EDYCJA KONKURSU MINIGRANTY

NA WNIOSKI CZEKAMY DO 31 LIPCA 2019 do godziny 16:00

Zapraszamy do składania wniosków na realizację projektów w ramach mini-grantów organizowanych przez Centrum Wielokulturowe w Warszawie.

Celem Konkursu jest wspieranie integracji i spójności społecznej, w tym integracji lokalnej społeczności z wielokulturową społecznością Centrum.

Projekty realizowane w ramach Konkursu powinny wpisywać się w następujące obszary, stanowiące szczegółowe cele Konkursu oraz być realizowane w przestrzeni Centrum:

– zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich ze szczególnym uwzględnieniem migrantów poprzez realizacje takich mini projektów jak: festiwale, pokazy filmów, wystawy, koncerty.

– integracja międzykulturowa, edukacja migrantów/ migrantek poprzez dyskusje, debaty, wydawnictwa.

Adresatami działań projektowych powinni być mieszkańcy m. st. Warszawa wartość jednego projektu nie może przekraczać 5 000,00 zł ( pięć tysięcy złotych)

Nabór projektów odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.centrumwielokulturowe.waw.pl.

Wypełniony formularz należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Centrum Wielokulturowego przy ul. Jagiellońskiej 54 w Warszawie w terminie do 31 lipca 2019 roku godz.16.00

Formularz składamy w zaklejonej kopercie z dopiskiem MINIGRANT, można przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego).

Do formularza należy dołączyć kserokopie aktualnego dokumentu tożsamości lub dokumentu na podstawie którego mamy legalny pobyt na terenie Polski.

Organizator zapewnia Uczestnikom naboru wsparcie na etapie wypełnienia formularza zgłoszeniowego, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby. Wsparcie udzielane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: minigranty@cww.waw.pl telefonicznie: (+48 22 648 11 11) lub osobiście w siedzibie Centrum Wielokulturowego ul. Jagiellońska 54 w Warszawie.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN_ 2019 – 2 

FORMULARZ WNIOSKU

WZÓR UMOWY

FORMULARZ SPRAWOZDANIA
______________________________________________________

Zapraszamy do składania wniosków na realizację projektów w ramach mini-grantów organizowanych przez Centrum Wielokulturowe w Warszawie.

Celem Konkursu jest wspieranie integracji i spójności społecznej, w tym integracji lokalnej społeczności z wielokulturową społecznością Centrum.

Projekty realizowane w ramach Konkursu powinny wpisywać się w następujące obszary, stanowiące szczegółowe cele Konkursu oraz być realizowane w przestrzeni Centrum:
–  zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich ze szczególnym uwzględnieniem migrantów poprzez realizacje takich mini projektów jak : festiwale, pokazy filmów, wystawy, koncerty .
– integracja międzykulturowa, edukacja migrantów/ migrantek poprzez dyskusje debaty, wydawnictwa.

Adresatami działań projektowych powinni być mieszkańcy m. st. Warszawa wartość jednego projektu nie może przekraczać 5 000,00 zł ( pięć tysięcy złotych)
Nabór projektów odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.centrumwielokulturowe.waw.pl.
Wypełniony formularz należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Centrum Wielokulturowego przy ul. Jagiellońskiej 54 w Warszawie w terminie do 26 kwietnia 2019 roku godz.16.00
Formularz składamy w zaklejonej kopercie z dopiskiem MINIGRANT, można przesłać pocztą liczy się data stempla pocztowego.
Do formularza należy dołączyć kserokopie aktualnego dokumentu tożsamości lub dokumentu na podstawie którego mamy legalny pobyt na terenie Polski.
Organizator zapewnia Uczestnikom naboru wsparcie na etapie wypełnienia formularza zgłoszeniowego, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu takiej potrzeby. Wsparcie udzielane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: minigranty@cww.waw.pl , telefonicznie: (+48 22 648 11 11) lub osobiście w siedzibie Centrum Wielokulturowego ul. Jagiellońska 54 w Warszawie.

W dniu 8 maja br. komisja rozstrzygnęła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego konkursu na Mini-Granty-2.

Wpłynęły trzy wnioski. Dwa wnioski otrzymały dofinansowanie:

1. projekt – „Wieczór Angolańsko-Brazylijski w ramach Dni Różnorodności”
2. projekt – „Bajki, legendy, opowieści afrykańskie w edukacji globalnej – materiały dla nauczycieli i pedagogów”

______________________________________________________

Zapraszamy do składania wniosków na realizację projektów w ramach mini-grantów organizowanych przez Centrum Wielokulturowe w Warszawie.

Celem Konkursu jest wspieranie integracji i spójności społecznej, w tym integracji lokalnej społeczności z wielokulturową społecznością Centrum.

Projekty realizowane w ramach Konkursu powinny wpisywać się w następujące obszary, stanowiące szczegółowe cele Konkursu oraz być realizowane w przestrzeni Centrum:
– zwiększenie aktywizacji społeczności sąsiedzkich ze szczególnym uwzględnieniem migrantów,
– wspieranie integracji społeczności na poziomie lokalnym,
– poszukiwanie i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych w obszarze migracji,
– integracja międzykulturowa, edukacja migrantów/ migrantek.

Adresatami działań projektowych powinni być mieszkańcy m. st. Warszawa
Nabór projektów odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.centrumwielokulturowe.waw.pl.

Wypełniony formularz należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Centrum Wielokulturowego przy ul. Jagiellońskiej 54 w Warszawie w terminie do 20 marca 2019 roku godz.16.00
Formularz składamy w zaklejonej kopercie z dopiskiem MINIGRANT, można przesłać pocztą liczy się data stempla pocztowego.
Do formularza należy dołączyć kserokopie aktualnego dokumentu tożsamości.
Całkowita kwota przeznaczona na realizację projektów to 50 000,00 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych), wartość jednego projektu nie może przekraczać 5 000,00 zł ( pięć tysięcy złotych)
Organizator zapewnia Uczestnikom naboru wsparcie na etapie wypełnienia formularza zgłoszeniowego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Wsparcie udzielane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: minigranty@cww.waw.pl , telefonicznie: (+48 22 648 11 11) lub osobiście w siedzibie Centrum Wielokulturowego ul. Jagiellońska 54 w Warszawie.

W dniu 29 marca br. komisja rozstrzygnęła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego konkursu na Mini-Granty.
Wpłynelo 13 wniosków. 4 wnioski nie przeszły oceny formalnej:
1. Darcie pierza
2. Świadome i aktywne uczestnictwo kobiet ze środowisk migranckich w programie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy
3. Warsaw Multicultural Ramblers – Warszawscy wielokulturowi wędrowcy
4. Wydanie książki „Afrykańska układanka”

Z pozostałych 9 wniosków dofinansowanie otrzymały:
1. projekt – „Lepsze szycie”
2. projekt – „Poezja na Kupałę”
3. projekt – „W roli głównej – ja” cykl warsztatów dla kobiet migrantek poszukujących pracy
4. projekt – „IMI radio zaprasza Warszawiaków”
5. projekt – Cykl wielokulturowych warsztatów artystycznych „Ręko(do)dzieła”

 

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN_ 2019 – 2 

FORMULARZ WNIOSKU

WZÓR UMOWY

FORMULARZ SPRAWOZDANIA

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do pracowników Centrum.

Ułatwienia dostępu

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)