Weź udział w ankiecie IOM dla migrantów.

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji przeprowadza badanie dotyczące doświadczeń migrantów mieszkających w Polsce z polskimi służbami mundurowymi (np. policją, strażą miejską ) Wypełnienie ankiety zajmie około 5-10 minut. Zapraszamy do wzięcia udziału, ankieta dostępna w wielu wersjach językowych:

ANKIETA