Warszawski Tydzień Praw Człowieka. Warsztaty uczniowskie „Poznaj swoje prawa” i spotkanie z Warszawskim Rzecznikiem Praw Uczniowskich 12.12 o godz.10:30

Jako zwieńczenie Warszawskiego Tygodnia Praw Człowieka zapraszamy serdecznie na otwarte spotkanie z Warszawskim Rzecznikiem Praw Uczniowskich Damianem Jaworkiem, które odbędzie się 12 grudnia o godzinie 10:30

W spotkaniu wezmą udział  m.in.: uczniowie, którzy uczestniczą w dniach 4-6 grudnia w warsztatach w ramach projektu „Prawa dziecka i ucznia”:

Warsztaty dla uczniów starczych klas szkoły podstawowej oraz szkół średnich o prawach ucznia jako elementu praw dziecka i praw człowieka.

Celem  warsztatów są:
● zapoznanie uczniów z podstawowymi prawami dziecka i ucznia
● rozwijanie świadomości uczniów na temat ich własnych praw i obowiązków
● zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i społeczności
● tworzenie atmosfery otwartej na dialog i pytania

Podczas warsztatów uczniowie mają okazję zapoznać się z podstawowymi prawami jakie przysługują im w środowisku szkolnym i poza nim, mierzą się też z praktycznymi ćwiczeniami, które pozwolą lepiej rozpoznawać sytuacje, w których ich prawa są łamane i nauczą się jak odpowiednio na to reagować.

Spotkanie z Rzecznikiem jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, przede wszystkim uczniów i uczennic, kadry pedagogicznej , rodziców i opiekunów oraz każdego, kto interesuje się tematyką praw ucznia i chciałby bliżej poznać działania i możliwości wsparcia ze strony instytucji Rzecznika.

Spotkamy się DOKŁADNIE w rocznicę ustanowienia tej funkcji w naszym mieście. 

 

Zachęcamy do śledzenia fanpage’a Rzecznika w portalu facebook.

 

 

 

Warsztaty i spotkanie z Rzecznikiem są częścią obchodów Warszawskiego Tygodnia Praw Człowieka, który przypada na 2-10 grudnia. Więcej o tygodniu przeczytacie TUTAJ.

Projekt finansowany jest ze środków m.st. Warszawy w ramach małych dotacji Centrum Komunikacji Społecznej. Realizatorem projektu jest operator Centrum Wielokulturowego Stowarzyszenie Pro Humanum.