Upamiętnij z nami rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie – konferencja i wernisaż prac ukraińskich twórców

24 lutego 2023 roku będzie 365 dniem okrutnej dla Ukrainy i całego świata wojny.
Rocznica napaści zbrojnej na granice Ukrainy to dla nas moment na refleksję nad pokojowym obliczem Europy i Świata.
Rok temu wojna stała się okrutnym faktem, który towarzyszyć będzie historii XXI wieku.
W tym dniu zapraszamy do udziału w konferencji: „365 dni wojny — Rola społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu pokojowego świata”.
Od godziny 14:00 w Centrum Wielokulturowym przy ul. Jagiellońskiej 54, będziemy rozmawiać o podjętych wysiłkach, dyskutować, wspominać pierwsze godziny i dni wojny.
Zapraszamy przedstawicieli instytucji warszawskich, organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządu, migrantów i uchodźców do zajęcia głosu, podsumowania działań ostatniego roku i wspólnego spojrzenia w przyszłość działań wspierających, integracyjnych i pokojowych.
W przestrzeni Centrum odbędzie się również wernisaż wystawy artystów ukraińskich o godz. 18:00 oraz kilka imprez towarzyszących.
Zapraszamy też na WYDARENIE NA FB.
Wszystkie podmioty zainteresowane współpracą w ramach tego wydarzenia prosimy o kontakt na e-mail: rezerwacja@cww.waw.pl w tytule prosimy o dopisek „konferencja 24 luty”