„Uchodźcy z Ukrainy w Polsce” Raport specjalny

Zapraszamy do zapoznania się z raportem specjalnym z badania socjologicznego „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce”, przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL, Fundację Na Rzecz Wspierania Migrantów Na Rynku Pracy „EWL” i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Najważniejsze wnioski z raportu to m.in.: ogromna zmiana w migracyjnej strukturze płci. „Analizując strukturę płci migrantów z Ukrainy ze wcześniejszych badań możemy dostrzec zasadniczą różnicę. Dotychczas, to mężczyźni stanowili trzon migracyjny wśród Ukraińców. W wyniku działań wojennych
tendencja ta uległa nagłemu i silnemu odwróceniu.”

Interesującym wnioskiem jest także fakt, iż do Polski przybyły osoby wykształcone, ponad 61% posiada wykształcenie wyższe. Największym utrudnieniem na rynku pracy jest jednak nieznajomość języka polskiego. 1/3 respondentów deklaruje chęć pozostania w Polsce na dłużej.

RAPORT DO POBRANIA: