Rozstrzygnięcie konkursu minigranty.

Protokół z posiedzenia Komisji Mini Grant-22 z dnia 10 marca 2022 r.

Na ogłoszony konkurs wpłynęło 12 projektów z których wyłoniono 7 przyznająć dotację

1. Aktywna integracja migrantów z niepełnosprawnościami z Białorusi w Warszawie

3. Pomagajka

4. Integracja ze śpiewem i muzykoterapią

5. Wielokulturowe lato

6. Gra miejska

7. Warsztaty DIY dla dzieci

10. Lekcje pokoju