Poznaj swoje miasto -wycieczka z przewodniczką / Познакомься со своим городом – экскурсии с гидом

Niedawno przyjechaliście do Polski i zupełnie nie znacie Warszawy? Mieszkacie w Warszawie od dawna, ale nie zdążyliście dobrze poznać swojego nowego miasta? A może po prostu lubicie zwiedzać, poznawać ciekawostki o mieście i obcować ze sztuką?

Z okazji Dnia Uchodźcy w CWW zapraszamy wszystkie osoby z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym na cykl 4 wyjątkowych wycieczek po Warszawie z licencjonowaną przewodniczką, animatorką Centrum Wielokulturowego Nataliyą Romaniv.

3.06.2021- 10:00- 12:00
Stare Miasto- perełka stolicy, w 1980 roku wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Spotkanie przy Kolumnie Zygmunta III Wazy na Placu Zamkowym. Plac Zamkowy, Zamek Królewski zewnątrz. Archikatedra św. Jana Chrzciciela, plac Kanonia. Punkt widokowy- Gnojna Góra. Plac Rynkowy. Pomnik Warszawskiej Syrenki. Barbakan.

5.06.2021- 10:00- 12:00
Trakt Królewski. Spotkanie przy Kolumnie Zygmunta III Wazy. Krakowskie Przedmieście. Kościół sw. Anny. Pałac Prezydencki. Uniwersytet Warszawski-Pałac Kazimierzowski. Plac Piłsudskiego.

3 wycieczka- 19.06.2021- 10:00-12:00
Łazienki Królewskie- letnia rezydencja ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pałac na Wyspie, Biały Domek, Stara Pomarańczarnia- zewnątrz. Spotkanie przy pomniku Marszałka Piłsudskiego.

4 wycieczka- 26.06.2021- 10:00- 12:00

Szlak Chopina- to podróż śladami pierwszych dwudziestu  lat życia Fryderyka Chopina. Spotkanie przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Ogród Saski, Zbór Ewangelicko- Augsburski. Budynek Res Sacra Miser. Pałac Prezydencki. Kościół Wizytek. Kościół Św. Krzyża.

Wycieczki prowadzone będą w języku polskim, tak byście dodatkowo mogli go poćwiczyć, ale trudniejsze lub specjalistyczne terminy będą tłumaczone na rosyjski lub ukraiński, będzie też możliwość dopytania, gdyby coś było trudniejsze do zrozumienia.

Chcesz zapisać się na oprowadzanie?

Napisz mail do Nataliy : edukacja@cww.waw.pl lub zadzwoń do Centrum Wielokulturowego 22 648 11 11. W mailu prosimy w temacie wpisać WYCIECZKA, podać liczbę osób, kraj pochodzenia oraz datę wycieczki (można się zapisać na wybrane lub wszystkie).

***

Вы уже давно живете в Варшаве, но не успели хорошо познакомиться с новым городом? А может просто любите познавать интересные факты о городе, посещать новые места и общаться с искусством?

В честь Дня Беженца Мультикультурный центр в Варшаве приглашает всех тех, кто имеет опыт беженства и миграции на цикл 4 необыкновенных путешестий по Варшаве с лицензирваным гидом, аниматоркой Мультикультурного центра Наталией Романив.

3.06.2021- 10:00- 12:00
Старый город – жемчужина столицы, в 1980 году введен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Встреча при Колонне Сигизмунда III Вазы на Замковой площади. Замковой площадь, Королевский замок снаружи. Костёл Святого Иоанна Крестителя, площадь Канония. Смотровая площадка – Гнойная Гора.  Рыночная Площадь. Памятник Варшавской Сирены. Барбакан.

5.06.2021- 10:00- 12:00
Королевский Тракт. Встреча при Колонне Сигизмунда III Вазы. Краковское Предместье. Костёл Святой Анны. Президентский Дворец. Варшавский Университет-Казимежский Дворец. Площадь Пилсудского.

3 путешестие – 19.06.2021- 10:00-12:00
Королевские Лазенки – летняя резиденция последнего короля Польши Станислава Августа Понятовского. Дворец на острове, Белый домик, Старая оранжерея – снаружи. Встреча у памятника маршалу Пилсудскому.

4 путешестие – 26.06.2021- 10:00- 12:00

Маршрут Шопена – это путешествие по следам первых двадцати лет жизни Фредерика Шопена. Встреча у Могилы Неизвестного Солдата. Парк Саксонов, Евангелическая церковь Аугсбургского исповедания. Здание Res Sacra Miser. Президентский Дворец. Церковь Посещения. Церковь Святого Креста.

Экскурсии будут проводиться на польском языке, чтобы вы могли дополнительно потренироваться, но более сложные и специализированные термины будут переведоиться на русский или украиский язык, с возможностью задавать вопросы, если что-то будет сложно понять.

Хотите записаться на экскурсию?

Напишите письмо Наталье на: edukacja@cww.waw.pl или позвоните в мультикультурный Центр 22 648 11 11. В письме, пожалуйста, укажите в рубрике тема ЭКСКУРСИЯ, укажите количество людей и страну происхождения и дату экскурсии.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *