„Dialog społeczny nad polityką integracji”

Raport z pilotażowej realizacji projektu
„Dialog społeczny nad polityką integracji” z rekomendacjami działań dla samorządu.

Projekt został zrealizowany w ramach procedury mnigrantów przyznawanych przez Centrum Wielokulturowe i finansowany z budżetu m.st. Warszawy

Ideą stojącą za projektem „Dialog społeczny nad polityką integracji” było oddanie głosu osobom najbardziej zainteresowanym, czyli cudzoziemcom, ale też rdzennym mieszkańcom Warszawy, wśród których nowi warszawiacy mieszkają. Chcieliśmy przy udziale obu grup znaleźć rozwiązania, które mogą ułatwiać integrację, a jednocześnie są zrozumiałe dla „tubylców”, a wręcz są ich dziełem. Dlatego cały proces przeprowadziliśmy w formule design thinking, w której praca kreatywna spoczywa na uczestnikach procesu. Ograniczenia wywołane jesienną falą wirusa COVID-19 zmusiły nas do odstąpienia od pomysłu bezpośrednich spotkań. Dlatego cały projekt nie do końca przebiegł tak, jak to sobie wymarzyliśmy i z pewnością będziemy chcieli go powtórzyć w bardziej sprzyjających czasach.

Poniżej raport do pobrania:

Punkt Wsparcie dla Białorusinów

W odpowiedzi na trudną sytuację na Białorusi we wrześniu 2020 w ramach procedury minigranty został uruchomiony Punkt Wsparcia dla Białorusinów.

Działamy w zakresie:

– informacji o legalizacji pobytu w Polsce
– wsparcia doradcy zawodowego, pośrednictwa pracy, pomocy w procesie rekrutacji,
– porad prawnych dotyczących legalizacji pobytu (w tym ochrony międzynarodowej),
– wsparcia psychologicznego, 
– pomocy w znalezieniu szkoły dla dziecka,
– nauki języka polskiego,
– wsparcia procesu adaptacji poprzez uczestnictwo w spotkaniach regularnych oraz poprzez kontakt z organizacjami pozarządowymi.