#MYZWAMI
Fundusz pomocowo-integracyjny
dla kobiet i dzieci z Ukrainy

Z przyjemnością ogłaszamy, że na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM z dnia 8 marca 2022 r. i we współpracy z Centrum Wielokulturowym w Warszawie, powstał Fundusz pomocowo-integracyjny #MYZWAMI, mający na celu wsparcie dla kobiet i dzieci pochodzących z Ukrainy. Gromadzone w nim środki zostaną przeznaczone na długofalową pomoc dla kobiet i ich rodzin, które muszą odnaleźć się w Polsce po wyjeździe z kraju objętego wojną.

Rodzaje potrzeb dotowanych z Funduszu:

  • przedsięwzięcia edukacyjne: szkoły, szkolenia, kursy, korepetycje, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania, wyjazdy edukacyjne,
  • zakup materiałów edukacyjnych: podręczniki, książki, słowniki, art. papiernicze, etc.
  • zakup sprzętu komputerowego służącego edukacji
  • integracja kulturalno – oświatowa w formie: dopłat do biletów (karnetów) wstępu do kin, teatrów, muzeów, na imprezy artystyczne, udziału w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, imprezach integracyjnych, koloniach, obozach, zimowiskach.

28 1090 2590 0000 0001 4989 0974

StowarzyszeniE na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM

Środki finansowe, które tworzą Fundusz pochodzą z dobrowolnych wpłat firm, instytucji oraz indywidualnych darczyńców. Gromadzone są na koncie nr 28 1090 2590 0000 0001 4989 0974. Środki finansowe z Funduszu w całości przeznaczone zostaną na wsparcie potrzeb edukacyjno-integracyjnych.