Lipiec w CWW – Kaukaz- Gościnność.

Kaukaz – czyli tam, gdzie kończy się Europa, a zaczyna Azja. Wśród majestatycznych gór w cieniu bardzo trudnych niekiedy rozgrywek między światowymi mocarstwami, kipi tygiel kultur ludów kaukaskich, indoeuropejskich, tureckich i semickich. Mówią różnymi językami, wyznają różne religie, kultywują różne tradycje, a jednak mimo tych różnic słyną z niezwykłej gościnności. Chcemy, byście jej zaznali w lipcu odwiedzając Centrum Wielokulturowe. Przegotowaliśmy m.in.:

– 14 lipca, Dzień Kaukaski – poznaj kulturę, ciekawostki, kuchnię wybranych regionów Kaukazu;
– 21 lipca, podczas warsztatów „Sąsiedzkie kamienie” ozdobimy kamienie, które będą nieść dobre przesłanie w świat – podróżując w Waszych kieszeniach w różne gościnne regiony
– w naszej ofercie edukacyjnej pojawi się lekcja wielokulturowa o Czeczenii