Konkurs plastyczny dla dzieci – Planeta Różnorodności.

Ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 6-11 lat.
Tematem prac jest Planeta Różnorodności. Nie chcemy narzucać młodym artystom tematów – mogą być związane z ekologią, przyrodą, zwierzętami, roślinami oraz szeroko rozumianą różnorodnością, także społeczną. 🎨
Na Wasze prace czekamy do 25 maja. Prosimy o przynoszenie podpisanych prac (na odwrocie z telefonem kontaktowym lub mailem do rodzica lub opiekuna) do Centrum Wielokulturowego przy ul. Jagiellońskiej 54 w Warszawie. Wyniki ogłosimy 1 czerwca. Przewidziane są nagrody rzeczowe oraz wystawa wszystkich prac!