Our Eyes in Your Eyes – panel dyskusyjny i wernisaż wystawy „Art of Migration”

[język polski poniżej]
What happens between the eyes of migrants and the eyes of Poles ?
On 23 October at 7 p.m. at the Multicultural Centre, we will refresh our perspective on cultural and social issues. Here, art will be used as a medium to talk about migration, identity and a frank story about experiencing discrimination, as well as still fresh memories of life in the country by the Vistula River. Who is an artist who manifests his disapproval of racism when his artistic expression does not lead people to the barricades, but rather asks them to stop for a moment and question the way they have been looking so far. Are we able to see ourselves in someone 'foreign’? The works of the Multicultural Art Collective are not simply meant to please, rather they ask the viewer to consider how they themselves perceive the people around them. How many stereotypes, narratives, racist jokes and crooked looks are still hidden by our eyes?
And what responsibility does an artist have when tackling such sensitive topics, how culture, background and identity affect creativity, and that there are good people among us, will be discussed during the 'Art Of Migration’ panel opening of the Multicultural Art Collective’s exhibition 'Our Eyes in Your Eyes’ at the Multicultural Centre, on view from 23 to 28 October on the first floor of the Centre.
Refreshments will be provided.
The event is held in English.
Project funded by SHOM Spouses of Heads of Missions Warsaw
[PL]
O tym, co dzieje się, kiedy oczy migrantów spotykają się z oczami Polaków, opowie wystawa, na którą już dziś serdecznie Was zapraszamy.
23 października o godzinie 19:00 w Centrum Wielokulturowym odświeżymy swoje spojrzenie na kwestię kulturowe i społeczne. Sztuka zostanie tu użyta jako medium w rozmowach o migracji, tożsamości oraz szczera opowieść o doświadczaniu dyskryminacji, oraz dosyć świeżych nadal wspomnieniach z życia w kraju nad Wisłą. Kim jest twórca, który manifestuje swoją dezaprobatę wobec rasizmu, kiedy jego wyraz artystyczny nie prowadzi ludzi na barykady, a raczej zwraca się z prośbą, by zatrzymali się na chwilę i zakwestionowali sposób, w jaki dotychczas patrzyli. Czy potrafimy zobaczyć w kimś „obcym” siebie samych? Prace Multicultural Art Collective nie mają się po prostu podobać, a raczej wymagają od widza zastanowienia się nad tym, jak on sam postrzega ludzi wokół. Ile stereotypów, narracji, rasistowskich żarcików i krzywych spojrzeń jeszcze skrywają nasze oczy?
A o tym, jaka spoczywa na artyście odpowiedzialność, kiedy podejmuje tak delikatne tematy, jak kultura, pochodzenie i tożsamość wpływa na twórczość, oraz o tym, że są wśród nas dobrzy ludzie, będziemy rozmawiać w trakcie panelu „Art Of Migration” otwierającym w Centrum Wielokulturowym wystawę Multicultural Art Collective pod tytułem „Our Eyes in Your Eyes”, którą oglądać będzie można od 23 do 28 października na pierwszym piętrze Centrum Wielokulturowego w Warszawie.
Przewidujemy poczęstunek.
Wydarzenie w języku angielskim.
Projekt finansowany ze środków SHOM Spouses of Heads of Missions Warsaw

Data

paź 23 2022

Czas

19:00 - 21:00

Lokalizacja

Centrum Wielokulturowe

Organizator

Centrum Wielokulturowe i SHOM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content