10 DNI Z ŻYCIA PUNKTU INFORMACYJNEGO DLA UKRAIŃCÓW W CENTRUM WIELOKULTUROWYM

Od 25.02 odwiedziło nas prawie 6 tysięcy osób i odebraliśmy prawie 14 tysięcy telefonów.

Ostatnie 10 dni zmieniło Centrum Wielokulturowe nie do poznania.

Nikt nie był gotowy na to, co stało się rankiem 24 lutego 2022. My mieliśmy kilkanaście godzin, by zreorganizować pracę, by przyjąć osoby uciekające przed konfliktem na Ukrainie. Za nami dużo pracy, poznawania na nowo siebie i naszych zasobów. Ogromne wsparcie ludzi – przychodzą z darami, jak tylko zadeklarujemy zapotrzebowanie, zgłaszają się z chęcią do pomocy w pracy na infolinii, wśród osób przybywających, w pracy organizacyjnej. Stykamy się z ogromem potrzeb, dajemy od siebie tyle, ile możemy.

Dziękujemy wszystkim, którzy są z nami i w tym trudnym czasie nas wspomagają, a przede wszystkim wspomagają tych, do których kierowana jest nasza pomoc.

Jak wyglądało nasze ostatnie 10 dni?

 • Zreorganizowaliśmy pracę, jesteśmy dla Was otwarci przez cały tydzień od 8:00 do 20:00.
 • Odwiedziło nas prawie 6 tysięcy potrzebujących.
 • Odebraliśmy prawie 14 tysięcy telefonów na naszej recepcji oraz na infolinii 505 700 701.
 • Uzyskaliśmy pomoc od ponad 150 wolontariuszy, którzy stale nas dzielnie wspierają we wszystkich pracach.

З 25 лютого до нас звернулось майже 6 тисяч людей і ми отримали майже 14 тисяч телефонних дзвінків.

Останні 10 днів змінили Мультикультурний центр до невпізнання. Ніхто не був готовий до того, що трапилося вранці 24 лютого 2022 року. У нас було близько десятка годин, щоб реорганізувати роботу та зайнятись розміщенням людей, які втікають від конфлікту в Україні. Ми багато зробили, пізнали заново себе та свої ресурсів. Величезна підтримка людей – вони приходять з необхідними речами, як тільки ми оголошуємо про збірку, добровольно допомагають у роботі гарячої лінії, серед прибулих, в організаційній роботі. Ми стикаємося з величезною кількістю потреб, робимо стільки, скільки можемо.

Ми дякуємо всім, хто з нами і підтримує нас у цей непростий час, і, перш за все, підтримує тих, кому спрямована наша допомога.

Since February 25, almost 6 thousand people visited us and we received almost 14 thousand phone calls.

Last 10 days changed Multicultural Center beyond recognition. Nobody was ready for what happened in the morning of 24th February 2022. We had several hours to reorganize our work in order to receive people fleeing conflict in Ukraine. There is a lot of work behind us, getting to know ourselves and our resources anew. Huge support of people – they come with gifts, as soon as we declare a need, they volunteer to help us at the hotline, among people who come, in organizational work. We are confronted with the enormity of the need, we give as much as we can.

We would like to thank everyone who is with us and supports us in this difficult time, and most of all, supports those to whom our help is directed.

Якими були наші останні 10 днів?

 • Ми реорганізували роботу, ми відкриті для вас цілий тиждень з 8:00 до 20:00.
 • Нас відвідало майже 6 тисяч потребуючих.
 • Ми відповіли майже на 14 000 телефонних дзвінків у інфопункті та на гарячій лінії 505 700 701.
 • Ми отримали допомогу від понад 150 волонтерів, які постійно підтримують нас у нашій роботі.

What did our last 10 days look like?

 • We have reorganized our work, we are open for you all week from 8:00 to 20:00.
 • We were visited by almost 6 thousand people in need.
 • We have received almost 14 thousand calls at our reception desk and on the hotline 505 700 701.
 • We have received help from over 150 volunteers who continue to bravely support us in all our work.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *