PUNKT PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O LEGALIZACJĘ POBYTU CUDZOZIEMCÓW

Uprzejmie informujemy, że wnioski o legalizację pobytu cudzoziemca (tj. w sprawie uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na zamieszkanie na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej) można składać w Punkcie Przyjmowania Wniosków działającym w Centrum Wielokulturowym. Punkt prowadzony jest przez Urząd m.st. Warszawy.

W celu złożenia wniosku o legalizację pobytu należy wcześniej zarezerwować wizytę telefonicznie pod numerem 22 32 58 900, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-12.00.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-17.00.

Na umówioną wizytę wchodzimy bez wezwania. Wizyta przepada po 10 minutach od umówionej godziny.

Każdy wniosek o legalizację pobytu cudzoziemca wymaga rezerwacji odrębnego terminu wizyty.

Punkt nie przyjmuje wniosków na zaproszenia oraz nie rejestruje obywateli UE. Wnioski w tych sprawach należy składać w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Marszałkowskiej 3/5.

Ułatwienia dostępu

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)

FreshMail.pl