Przedstawiamy poradnik „Przewodnik dla otwartej szkoły. 

Transpłciowość” (praca zbiorowa) pod redakcją Dominiki Sadowskiej, jeden z efektów projektu „Dziecko transpłciowe. 

Efektywny system wsparcia w szkole” prowadzonego przez Fundację Psychoedukacji w partnerstwie z WCIES oraz Rzeczniczką Praw Dziecka w Islandii.

Transpłciowość i niebinarność osób, które uczą się w szkołach, jest tematem, który od niedawna jest otwarcie podejmowany w szkołach i przestrzeni publicznej. Budzi on emocje nie tylko dlatego, że jest nowy, że wymaga określonej wiedzy, ale przede wszystkim dlatego, że jest osadzony w wyraźnym kontekście społecznymi politycznym. Dyrekcja i kadra pedagogiczna próbują zatem zajmować stanowisko, podejmować określone działania balansując na styku wielu argumentów. Bywa, że także pod presją i wobec różnorodnych oczekiwań osób ze szkolnej społeczności.

To niełatwa sytuacja: na ogół w szkołach brakuje wiedzy na temat orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej, w grę wchodzą silne emocje, w rozmowach osobiste opinie mieszają się z obiektywnymi argumentami. Sytuacji nie poprawia to,
że w oświacie wciąż zachodzą zmiany i panuje coraz większy chaos. Osoby pracujące z młodzieżą mogą czuć się zagubione, a wtedy trudno im odpowiednio wspierać dzieci i młodzież. Niniejszy poradnik stanowi dla nich cenne narzędzie w pracy nad budowaniem bezpiecznego, przyjaznego i inkluzywnego środowiska w szkole.

Przewodnik do pobrania PDF