Doktor nauk społecznych; politolożka i edukatorka. Współautorka opracowania Krajowego Programu Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004-2009. Zawodowo związana z Komisją Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, w której pracuje na stanowisku sekretarza komisji od 2005 roku. Jej zainteresowania badawcze dotyczą etniczności, wielokulturowości, ochrony praw człowieka oraz badań nad ludobójstwem. Autorka i redaktorka publikacji, m.in.: „Warszawa – miasto wielu kultur” (2010); „Rola komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP w kształtowaniu polskiej polityki narodowościowej w latach 1989-2007” (2019); serii Wydawnictwa Sejmowego „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce” oraz „Krwawy cień genocydu” – interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem (tom 1-2). Laureatka Nagrody Nieobojętności przyznanej przez Oświęcimski Instytut Praw Człowieka w 2021 r.