Oddajemy w Wasze ręce publikację, która jest podsumowaniem poszukiwań i doświadczeń w uczeniu praw człowieka w trybie zdalnym (online). Pandemia koronawirusa zmusiła nas do przestawienia się w pracy warsztatowej z bezpośredniego kontaktu z uczestnikami na wciąż dwukierunkowy, ale jednak ograniczony kontakt zdalny.
To sprawiło, że wiele z naszych narzędzi pracy wymagało zmiany lub wręcz wymiany. Zmusiło nas też do całościowego spojrzenia na nasze metody pracy i ich adekwatność w prowadzeniu warsztatów przez Internet.

Dlaczego uczenie praw człowieka wymaga szczególnych narzędzi?

Edukacja równościowa czy też edukacja praw człowieka (uznajemy te terminy za równoznaczne) różni się od nauczania tradycyjnych przedmiotów. Jej celem jest nie tyle przekazanie określonego zasobu wiedzy, co stworzenie ścieżki do budowy postaw i wartości. Dlatego w edukacji równościowej stosuje się takie metody pracy, które pozwalają na to, by większy nacisk kłaść na emocje i doświadczenia uczestników.

Pisząc o uczeniu online nie mogłyśmy pominąć pewnych zasad ogólnych, które mają zastosowanie także przy warsztatach prowadzonych w kontakcie bezpośrednim. Nasze opracowanie podzielone jest na trzy części. W pierwszej znajdziecie kwestie wstępne, które wymagają waszej uwagi oraz informacje o różnych sposobach przyswajania tego, co przekazujemy uczestnikom naszych warsztatów. Pomoże wam to w wypracowaniu ogólnego schematu, według którego mają przebiegać prowadzone przez was zajęcia. Część druga poświęcona jest aspektom praktycznym, czyli zasadom i narzędziom przygotowywania scenariusza. Tu wasz wybrany schemat zacznie przybierać konkretną formę. Na koniec zaś spisałyśmy kilka uwag, które dotyczą już samego przebiegu waszego warsztatu.

Pisałyśmy to opracowanie z myślą o osobach, które zaczynają swoją przygodę z edukacją równościową, a konieczność pracy w trybie zdalnym dodatkowo utrudniła im zadanie. Mamy jednak nadzieję, że również doświadczone trenerki i trenerzy znajdą tu coś dla siebie, choćby w formie inspiracji.

Narzędziownik do pobrania

Natalia Gebert
Ewa Bielecka

Projekt realizowany jest w ramach procedury mini-grantów przyznanych przez Centrum Wielokulturowe i finansowany z budżetu m.st. Warszaw