Prawa ucznia – prawami człowieka.

Materiały edukacyjne: pobierz plik PDF

#miesiacprawczlowieka

Lipiec to w Centrum Wielokulturowym Miesiąc Praw Człowieka. Zapraszamy na serie lekcji wielokulturowych na temat praw człowieka.

Zaczynamy od lekcji o prawach dziecka, tego jak się kształtowały, kiedy zaczęto postrzegać dzieci jako osoby wymagające szczególnej ochrony prawnej, jak wygląda współczesne ich przestrzeganie na świecie.

Lekcja I – Prawa dziecka

Lekcja II – Prawa człowieka w starożytności

Lekcja III – Prawa człowieka w nowożytności cz. 1/2

Lekcja IV – Prawa człowieka w nowożytności cz. 2/2