Przedstawiamy Wam cykl porannych 10-15 minutowych online’owych spotkań z dr Beatą Machul-Telus, wiceprezeską Stowarzyszenia PRO HUMANUM, autorką i koordynatorką projektów edukacyjnych z zakresu ochrony praw człowieka i obywatela, wielokulturowości oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Rozmowy o edukacji o genocydzie prowadzi Kamila Lubańska z Centrum Wielokulturowego w Warszawie.

Na cykl składa się:

Wprowadzenie do tematyki oraz edukacja dorosłych

część 1:
część 2:

Waga pamięci o ludobójstwach
i narzędzia pielęgnowania pamięci

Edukacja dzieci i rola aparatu państwowego

Wielość definicji genocydu,
rola sztuki w edukacji o genocydzie

Heroizm dnia codziennego
oraz rola socjalizacji w przeciwdziałaniu dyskryminacji