Lekcja wielokulturowa o Armenii

Armenia to najstarszy kraj chrześcijański na świecie leżący na pograniczu Azji i Europy. Nad Erywaniem, stolicą kraju, dumnie widnieje święta góra Ararat, na której miała spocząć Arka Noego. Święta góra choć geograficznie jest blisko, to jednak znajduje się na terenie Turcji. Kraju, który do dziś nie przyznał się do krzywd wyrządzonych Ormianom ponad 100 lat temu.


O kulturze i historii Armenii opowiada Kamila Lubańska.
Zapraszamy do tej wirtualnej podróży.