WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE INDYWIDUALNE I GRUPOWE DLA CUDZOZIEMCÓW

Ogłaszamy nabór do grupy wsparcia oraz możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego.

Spotkania i zajęcia odbywać się będą od października 2019 r. (daty zostaną ustalone na podstawie wyników ankiet zgłoszeniowych)

Aby zapisać się na poradę indywidualną lub dołączyć do grupy wsparcia należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy: 

FORMULARZ

 

INDIVIDUAL & GROUP PSYCHOLOGICAL COUNSELING FOR FOREIGNERS

We are announcing group selections as well as the option of receiving psychological counseling.

Meetings and activities will be held from October 2019 (dates will be posted based on submission form turn-out)

In order to sign up for individual or group counseling, it is crucial that the individual(s) fill out the form posted in the link below:

REGISTRATION

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ И ГРУППОВАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

Мы объявляем набор в группу поддержки и возможность получения психологической поддержки.

Встречи и занятия будут проходить с октября 2019 года (даты будут определены на основании результатов регистрационных анкет)

Чтобы записаться на индивидуальную консультацию или присоединиться к группе поддержки заполните форму заявки:

ЗАЯВКА

Ułatwienia dostępu

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)