Wybrane instytucje, organizacje oraz portale działające na rzecz uchodźców

 

Przykładowe materiały edukacyjne dotyczące tematyki uchodźczej

  • Materiały Centrum Edukacji Obywatelskiej powstałe w ramach projektu „Rozmawiajmy
    o uchodźcach”.

Scenariusz bazowy: „Rozmowa o uchodźcach w Polsce”

Dwie lekcje pozwalające na wymianę opinii, wysłuchanie się nawzajem, ustalenie zasad dobrej rozmowy, a także poznanie faktów o uchodźcach. Jeśli chcesz zacząć rozmawiać z uczniami i sam/a masz wątpliwości ta lekcja pomoże Ci zrozumieć lepiej młodzież i tzw. kryzys uchodźczy.
Scenariusze przedmiotowe: Wszystkie wokół tematyki migracji

Dwadzieścia trzy scenariusze do różnych przedmiotów, III poziom edukacyjny (z możliwością dostosowania do innych poziomów), zgodne z podstawą programową. Czemu nie rozmawiać
o migracjach na lekcji matematyki czy biologii? Scenariusze pomogą wpleść temat w każdą lekcję, jednocześnie dostarczając ciekawą i potrzebą wiedzę o migracjach.

Materiały metodyczne: „Jak rozmawiać o uchodźcach?”

Cztery teksty, które pomogą przygotować się do lekcji (szczególnie do przeprowadzenie scenariusza bazowego) o uchodźcach z młodzieżą. Zawierają one takie zagadnienia: jak przygotować się do lekcji, jakim językiem rozmawiać z młodzieżą, jak pracować z emocjami oraz czy można prowadzić rozmowę wolną od stereotypów i uprzedzeń.
Wywiady + materiały pomocnicze z kartą pracy dla ucznia: Wywiady

Trzy wywiady z osobami, z uchodźczym doświadczeniem mieszkającymi w Polsce. Rozmowy
z bardzo różnymi osobami – Czeczenem, Irakijką i Syryjczykiem – każda przedstawia indywidualną historię i wzbudza inne emocje i refleksje. Dodatkowo można skorzystać z materiałów pomocniczych wraz z kartą pracy dla ucznia, które pomogą w przeprowadzeniu lekcji po obejrzeniu filmu
z młodzieżą.
Materiały merytoryczne: Migracje, wyzwania i dobre praktyki

Zbiór tekstów i artykułów, które pomogą poszerzyć wiedzę dotyczącą migracji w kontekście globalnym i polskim, a także przybliżą z jakimi wyzwaniami wiążą się migracje i przedstawią dobre praktyki.

 

  • Materiały Stowarzyszenia Dla Ziemi

Scenariusz lekcji dotyczący sytuacji uchodźców w Polsce

  • Materiały Projektu Sieć Tolerancji

Scenariusz lekcji dotyczący postaw wobec osób przyjeżdżających do Europy

  • Materiały Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA

Scenariusze lekcji z użyciem dramy – wcielenia się w role

  • Materiały Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej

Scenariusze lekcji dotyczących uchodźstwa i migracji z wykorzystaniem fragmentów polskich reportaży

Na stronie Biura Edukacji zamieszczonych jest 18 publikacji pomagających nauczycielom w pracy
z nowo przybyłymi do szkół dziećmi uchodźców i imigrantów, w tym publikacje opracowane przez Biuro we współpracy z doradcami metodycznymi m.st. Warszawy oraz organizacjami pozarządowymi.