[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”KIM SĄ UCHODŹCY?” color=”green”][vc_column_text][/vc_column_text][mk_image src=”https://centrumwielokulturowe.waw.pl/wp-content/uploads/2018/02/warszawiacy-si-nie-boj-pani-halina.jpg”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Kim są uchodźcy?

To cudzoziemcy, którzy na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej zmuszeni byli opuścić kraj pochodzenia oraz którzy z powodu tych obaw nie mogą lub nie chcą korzystać z ochrony swojego kraju (źródło: Konwencja Genewska, 1951 r.).

Kim są imigranci?

Imigranci to osoby, które przyjeżdżają do kraju innego niż ich kraj pochodzenia. Tym samym każdy uchodźca i uchodźczyni to imigranci, ale nie każdy imigrant jest uchodźcą.

Czy uchodźcy uciekają tylko przed wojną?

Uchodźcy uciekają przed wojną i prześladowaniami.

[/vc_column_text][vc_column_text] Ile osób w Polsce stara się o status uchodźcy?
W ciągu ostatnich 25 lat złożono w Polsce 162 183 wniosków o nadanie statusu uchodźcy. W 2017 r. 5 tys. cudzoziemców złożyło w Polsce wnioski o nadanie statusu uchodźcy lub inne formy ochrony międzynarodowej. Najwięcej złożyli ich obywatele Rosji (70 proc.), Ukrainy (13 proc.) oraz Tadżykistanu (3 proc.). Pozytywnie rozpatrzono wnioski 520 cudzoziemców. Najwięcej decyzji pozytywnych otrzymali obywatele: Ukrainy (276 osób), Rosji (87 os.) oraz Tadżykistanu (35 os.)[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”green”][mk_gallery images=”2487,2525,2489″][vc_separator color=”green”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Co to jest IPI?
Indywidualny Program Integracyjny (IPI) jest to istniejący od 2001 roku program pomocy integracyjnej dla uznanych uchodźców i osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą. Program funkcjonuje w oparciu o ustawę o pomocy społecznej i rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy uchodźcom i jest realizowany przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Pomoc obejmuje świadczenia pieniężne (na utrzymanie i wydatki związane z nauką języka polskiego), opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne i specjalistyczne poradnictwo socjalne. Wysokość, zakres i formy pomocy integracyjnej zawarte w IPI są określane indywidualnie na podstawie przeprowadzanych z cudzoziemcem wywiadów środowiskowych. Czas trwania IPI wynosi 12 miesięcy, niemniej jednak pomoc może zostać wstrzymana w przypadku nieprzestrzegania przez cudzoziemca jego obowiązków, skazania go prawomocnym wyrokiem sądu czy pozbawienia statusu uchodźcy.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]