WARSZAWIACY SIĘ NIE BOJĄ

wwa_www-1110-516-px_-011

Celem kampanii społecznej „Warszawiacy się nie boją” było wzmacnianie pozytywnych postaw i zachowań mieszkańców Warszawy wobec uchodźców i cudzoziemców.

Wspólne powiedzenie przez bohaterów kampanii „Nie boję się” było wyrazem powszechnej odwagi i stanięciem za wartościami solidarności i humanitaryzmu. Kampania była odpowiedzią na narastającą falę nieufności wobec cudzoziemców w Warszawie, szczególnie wobec uchodźców, przejawiającą się wzrostem częstotliwości aktów agresji.

Założenia do kampanii zostały wypracowane z ekspertami, z warszawskich organizacji pozarządowych oraz instytucji, zajmującymi się pracą na rzecz cudzoziemców.

Kampania prowadzona była od 19 lutego do 4 marca 2018 r., z wykorzystaniem:

– 30′ sekundowego spotu prezentowanego na monitorach w komunikacji miejskiej, monitorach w Wydziałach Obsługi Mieszkańców

– plakatów prezentowanych na nośnikach zewnętrznych (bilbordy, citylighty) oraz w miejskich instytucjach

– mediów społecznościowych.

W kampanii wzięli udział mieszkańcy Warszawy:

– Halina, uczestniczka Powstania Warszawskiego , dwukrotnie odznaczona Krzyżem Walecznych, która dziś jednoznacznie wypowiada się „Warszawiacy się nie boją pomagać uchodźcom”.

– Rafał, motorniczy warszawskich tramwajów, który podczas swojej pracy pomagał zaatakowanym imigrantom. Deklaruje on, że „Warszawiacy się nie boją stanąć w obronie uchodźców”.

– Marta i Piotr, młodzi warszawscy przedsiębiorcy pracujący na co dzień we własnej stolarni, których córeczki chodzą z dziećmi imigranckimi do przedszkola. Rodzice wspólnie stwierdzają „Warszawiacy się nie boją sąsiada uchodźcy”.

– Natan, który ucząc się w Akademii Sztuk Pięknych, na co dzień obcuje z wieloma cudzoziemcami. Deklaruje on, że „Warszawiacy się nie boją zakumplować z uchodźcami”.

Bohaterowie kampanii jednogłośnie stwierdzili, że Warszawiacy się nie boją.

Filmy kampanii "Warszawiacy się nie boją"

Varsovians are not afraid

Варшав'яни не бояться

Za kreację i produkcję odpowiada agencja New Order

Ułatwienia dostępu

Zapisz się!

Chcę otrzymywać newsletter
(Możesz wypisać się w każdej chwili)