Godziny pracy Centrum Wielokulturowego i infolinii w okresie świątecznym / Години роботи інформаційної лінії та Багатокультурного центру у святкові дні

23-24.04 – інфолінія не працюватиме
Субота 30.04 – Центр працюватме у годинах 10:00-15.00, інфолінія працюватиме 10:00-15.00
1.05 i 3.05 – Центр та інфолінія не працюватимуть

23-24.04 – infolinia nie pracuje
Sobota 30.04 – Centrum pracuje w godzinach 10:00-15:00, infolinia pracuje w godzinach 10:00-15:00
1.05 i 3.05 – Centrum i infolinia nie pracują