Zebranie roczne wspólnoty.

Zakończenie rozliczenie wspólnoty za 2023 rok.
Przyjęcie planów działań wspólnoty na 2024 rok
1. Wybór Przewodniczącego zebrania, Protokolanta oraz ustalenie prawomocności zebrania.
2. Omówienie, proponowane zmiany i przyjęcie porządku zebrania.
3. Omówienie i dyskusja nad sprawozdaniem. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz udzielenia Zarządowi absolutorium za 2023 r..
4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości zaliczki na poczet utrzymania nieruchomości i zatwierdzenie Planu finansowego na rok 2024.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu remontów na rok 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości zaliczki na poczet funduszu remontowego na rok 2024.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.

Data

kwi 18 2024

Czas

18:00 - 19:30

Lokalizacja

sala: Ukraina - parter

Organizator

Wspólnota Mieszkaniowa Pl. Hallera 4
Skip to content