Zajęcia dla dzieci romskich

Nauka o kulturze i tradycji romskiej. Przygotowanie programu
prezentującego tę kulturę szerszemu odbiorcy. W programie bierze
udział 15 dzieci pochodzenia romskiego. Są prowadzone przez
kulturoznawczynie: Agnieszkę Caban i Małgorzatę Brus.
Program finansowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji.

wydarzenie zamknięte

Odpowiedzialna z ramienia CWW Jolanta Bulanda

Data

wrz 23 2017

Czas

11:00 - 14:00

Lokalizacja

sala: Ukraina - parter

Organizator

Fundacja Dom Kultury
Skip to content