Wystawa, warsztaty, AUKCJA – uratuj z nami wyjątkową szkołę w Ukrainie.

„Chwała Narodu” to wystawa poświęcona wybitnym Ukraińcom — ważnym postaciom historycznych, naukowcom, pisarzom. To wyjątkowa galeria portretów, również ze względu na autorów i okoliczności powstania. Autorami prac jest młodzież z liceum Divosvit na Ukrainie, szkoły dla osób uzdolnionych, która przez długie lata kształciła młodych artystów w wielu dziedzinach. 27 maja tego roku została zbombardowana przez rosyjskiego okupanta, co uniemożliwiło jej normalne funkcjonowanie (zachęcamy do obejrzenia materiału: https://tinyurl.com/3snuy5jc ). Wystawa powstała, by zebrać potrzebne na odbudowę szkoły pieniądze, ponadto z potrzeby stawienia oporu, podkreślenia niezależności myśli, idei i przede wszystkim narodowości i wartości, jakie przyświecają narodowi ukraińskiemu.

DZIEŃ 2. 22.09.2022
Plan wystawy i aukcji w dniu 22.09.2022 (czwartek):
Od 12:00 warsztaty artystyczne:
– malarstwa folklorystycznego;
– wycinanek artystycznych;
– tworzenia lalek motanek.
Od godziny 17:00 aukcja prac z wystawy „Chwała Narodu”
Zakończenie przewidujemy około godziny 18:00.

Proszę zwrócić uwagę!
Prace zakupione na aukcji można odebrać dopiero po zakończeniu tournée wystawy po Europie (po 5 października).
Bez względu na to, czy zamierzasz wziąć udział w aukcji, czy nie, wierzymy, że Twoja obecność jest istotna i stanowić będzie żywe świadectwo, że temat wojny na Ukrainie i losu ludzi tam żyjących nie jest Ci obojętny! Serdecznie zapraszamy!
[UA]
«Слава нації» — виставка, присвячена видатним українцям — важливим історичним діячам, ученим і письменникам. Ця галерея портретів є унікальною також завдяки авторам та обставинам створення. Авторами робіт є молоді люди з української школи «Дивосвіт», школи для обдарованих людей, яка протягом багатьох років виховувала молодих митців у багатьох галузях. 27 травня цього року школу розбомбили російські окупанти, що завадило її нормальному функціонуванню (запрошуємо до перегляду матеріалу: https://tinyurl.com/3snuy5jc ). Виставка була створена з метою збору коштів, необхідних для відбудови школи, більше того, з потреби протистояти, підкреслювати незалежність думок, ідей і, насамперед, національності та цінностей, якими керується українська нація.
ДЕНЬ 2.
Розклад виставки та аукціону 22 вересня 2022 року (четвер):
З 12:00 мистецькі майстер-класи:
– фольклорний живопис;
– художні витинанки;
– виготовлення ляльки-мотанки.
З 17:00 аукціон робіт з виставки «Слава нації»
Плануємо завершити близько 18:00.
Будь ласка, зверніть увагу!
Роботи, придбані на аукціоні, можна забрати лише після завершення туру виставки по Європі (після 5 жовтня).
Незалежно від того, збираєтеся ви брати участь в аукціоні чи ні, ми віримо, що ваша присутність є важливою і буде живим свідченням того, що вам не байдужа тема війни в Україні та долі людей, які там живуть! Ласкаво просимо!
„Glory of the Nation” is an exhibition dedicated to outstanding Ukrainians – important historical figures, scientists, writers. It is a unique portrait gallery, also because of the authors and the circumstances of their creation. The authors of the works are young people from the Divosvit High School in Ukraine, a school for gifted individuals that for many years trained young artists in many fields. On 27 May this year, the school was bombed by the Russian occupiers, making it unable to function normally (we encourage you to view the material: https://tinyurl.com/3snuy5jc ). The exhibition was created to raise money needed to rebuild the school, moreover, out of the need to resist, to emphasise the independence of thought, ideas and, above all, nationality and the values that guide the Ukrainian people.
DAY 2.
Exhibition and auction schedule on 22.09.2022 (Thursday):
From 12:00 art workshops:
– folklore painting;
– artistic cut-outs;
– making hankie dolls.
From 5 p.m. auction of works from the exhibition „Glory of the Nation”.
The closing is expected to take place around 6:00 pm.
Please note!
Works purchased at the auction can only be collected after the exhibition tour in Europe (after 5 October).
Whether you intend to participate in the auction or not, we believe that your presence is important and will be a living testimony that the topic of the war in Ukraine and the fate of the people living there is not indifferent to you! You are most welcome!

 

ZAPRASZAMY TEŻ NA WYDARZENIE NA FB

 

 

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na newsletter Centrum.


Data

wrz 22 2022

Czas

12:00 - 18:00

Lokalizacja

sala: Ukraina - parter

Organizator

Liceum Divosvit/ Ukraina
Skip to content