Wykłady z filozofii buddyjskiej- ODWOŁANE PRZE ORGANIZATORA

Wewnętrzne spotkanie sanghi buddyjskiej Wspólnoty Dzogczen
dotyczące pogłębiania wiedzy z zakresy filozofii buddyjskiej

***

 An internal meeting of the Sangha of the Dzogchen Buddhist Community
regarding the deepening of knowledge from the scopes of Buddhist
philosophy

Data

lip 05 2018 - lip 06 2018

Czas

10:00 - 19:30

Lokalizacja

sala: Ukraina - parter

Organizator

Wspólnota Dzogczen w Polsce
Skip to content