Wolontariat – warsztaty

Wprowadzenie studentów w psychologiczno-społeczną problematykę
wolontariatu jako jednego z kluczowych elementów działalności z i na
rzecz drugiego człowieka w społecznościach lokalnych w środowiskach
zróżnicowanych kulturowo.

Data

gru 19 2017

Czas

15:20 - 19:00

Lokalizacja

sala: Somalia I piętro

Organizator

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Skip to content