Warsztaty Nowoczesnych Wycinanek.

Fundacja Polikultura, Centrum Wielokulturowe i Inicjatywa Wspólny Stół zapraszają na obchody Dnia Różnorodności Kulturowej! Wydarzenie odbędzie się w Centrum Wielokulturowym i będzie doskonałą okazją do wspólnego tworzenia, zabawy oraz świętowania w międzynarodowym gronie.

Co na Was czeka?
🎨 Warsztaty Nowoczesnych Wycinanek : Przygotowaliśmy dla Was kreatywne warsztaty, podczas których będziemy tworzyć nowoczesne wycinanki inspirowane sztuką ludową z różnych regionów świata. To doskonała okazja, aby poznać techniki wycinanek, czerpać inspiracje z bogatej kultury ludowej i poznać się lepiej

🍰 słodki poczęstunek: Nie może zabraknąć słodkiego akcentu i dobrej herbaty!

Wstęp wolny! Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, niezależnie od wieku czy doświadczenia artystycznego. Zapraszamy zarówno rodziny, jak i osoby indywidualnie.

Kiedy? 21.05.2024
Gdzie? Centrum Wielokulturowe, Jagiellońska 54

Dołączcie, aby celebrować różnorodność kulturową w twórczy i radosny sposób. Razem odkryjemy piękno ludowej sztuki i spędzimy czas w miłym towarzystwie.

—[ENG]—

The Polyculture Foundation, the Multicultural Centre and the Common Table Initiative invite you to celebrate Cultural Diversity Day! The event will take place at the Multicultural Centre and will be a great opportunity to create together, have fun and celebrate with an international group.

What is waiting for you?
🎨 Modern Cut-outs Workshop : We have prepared a creative workshop for you, during which we will create modern cut-outs inspired by folk art from different regions of the world. This is a great opportunity to learn about cut-out techniques, get inspired by the rich folk culture and get to know each other better

🍰 sweet refreshments: a sweet touch and a good cup of tea are not to be missed!

Free entry! The event is open to everyone, regardless of age or artistic experience. Both families and individuals are welcome.

When. 21.05.2024
Where. Multicultural Centre, Jagiellońska 54

Join us to celebrate cultural diversity in a creative and joyful way. Together we will discover the beauty of folk art and spend time in pleasant company.

 

Data

maj 21 2024

Czas

18:00 - 19:30

Lokalizacja

sala: Ukraina - parter

Organizator

Centrum Wielokulturowym, , Inicjatywą Wspólny Stół i Fundacja Polikultura
Skip to content