Warsztaty INTERActive – wymiana młodzieżowa

Warsztaty dla młodzieży prowadzone przez Stowarzyszenie Interwencji
Prawnej w ramach projektu INTERActive against Discrimination in Europe,
który jest finansowany w ramach inicjatywy EUROPEANS FOR PEACE –
programu dotacyjnego dla międzynarodowych projektów edukacyjnych
fundacji „Pamięć. Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ).

INTERaktywnie przeciwko dyskryminacji w Europie to projekt wymiany dla
młodzieży z Rumunii, Niemiec oraz Polski, którego celem jest
przeciwdziałanie radykalizacji poglądów, a także nauczenie młodych
ludzi rozpoznawania przejawów dyskryminacji i wykluczenia społecznego
oraz przeciwdziałania im.
Szczególną uwagę poświęca się przy tym zapobieganiu nasilającym
się wśród młodzieży zjawiskom dyskryminacji, rasizmu oraz homofobii
wynikających z napływu imigrantów i uchodźców oraz z tragicznych
wydarzeń, jakie miały miejsce w Europie zachodniej w ciągu ostatnich
kilku lat.

W ramach trzech wymian uczestników oraz szkoleń w krajach
uczestniczących w projekcie, młodzież będzie miała możliwość
aktywnego zapoznania się z tematem dyskryminacji oraz prześladowania w
kontekście historii socjalizmu narodowego oraz nabycia wiedzy o
obecnych problemach związanych z dyskryminacją. Młodzi ludzie będą
także mogli zdobyć umiejętności i wiedzę niezbędne aktywnym
propagatorom integracji społecznej.

Data

maj 18 2018

Czas

10:00 - 16:00

Lokalizacja

sala: Ukraina - parter

Organizator

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Skip to content