Warsztaty antydyskryminacyjne dla NGO

Dwudniowe warsztaty antydyskryminacyjne stworzonych specjalnie z myślą o potrzebach osób pracujących i współpracujących z organizacjami pozarządowymi na terenie m.st. Warszawy.

Celem dwudniowych szkoleń jest zwiększenie świadomości i podnoszenie wiedzy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, jej skutków oraz sytuacji grup i osób narażonych na dyskryminację.

Zapraszamy do udziału w warsztacie, podczas którego dowiecie się w jaki sposób można rozpoznawać oraz przeciwdziałać praktykom dyskryminacyjnym, które są niezgodne z obowiązującym prawem oraz prawem każdego człowieka do szacunku i równego traktowania. Będziecie mieli możliwość zwiększenia własnych kompetencji m.in. dzięki umiejętności rozpoznawania stereotypów i uprzedzeń oraz świadomości ich wpływu na relacje i świadczone usługi. Tylko tak odpowiadać możemy na różnorodne potrzeby mieszkańców Warszawy, sprawnie komunikować się wewnątrz organizacji i w efekcie realizować powierzone zadania lepiej niż konkurenci.

Data

lip 26 2017 - lip 27 2017

Czas

10:00 - 17:00

Lokalizacja

sala: Somalia I piętro
Skip to content