Teatr Baj w CWW. Spektakl „W kole” w reż. Sebastiana Świądra

„W kole” to jeden z najważniejszych tekstów wybitnej poetki
Krystyny Miłobędzkiej. Po kilkudziesięciu latach przerwy awangardowa
sztuka Miłobędzkiej powraca do teatru. Tym razem zaistnieje nie na
tradycyjnie rozumianej scenie teatralnej, lecz w przestrzeni podwórka,
w miejscu, które stanowi podskórny nerw świata kreowanego przez
poetkę. Koło, magiczny obszar zakreślany na podwórku dziecięcą
ręką, staje się dla bohaterów spektaklu miejscem inicjacji w
skomplikowany system reguł porządkujących wspólne życie. Koło jest
jednak przede wszystkim miejscem niczym nieskrępowanej kreacji i
dziecięcej wyobraźni. Spektakl stawia pytanie: czy lepiej pozostać w
kole oddzielnie i budować swój świat w pojedynkę, czy otworzyć je
na obecność innych, która zaciera jasne i wyraźne podziały między
„ty” i „ja”.

Spektakle „W kole”, grane w kameralnej atmosferze dla mieszkańców
praskich podwórek, z założenia zamknięte dla szerokiej
publiczności, są swoistą podróżą. Celem tej podróży jest
zbudowanie relacji między Teatrem Baj i jego dziecięcymi widzami, co
istotne: nie tylko relacji artystycznej, lecz przede wszystkim relacji
sąsiedzkiej. Praska Dorożka Teatralna oznacza bowiem nie tylko
opuszczenie murów teatru i granie spektakli na terenie sąsiadujących
z teatrem podwórek, ale przede wszystkim zbudowanie z dziećmi i ich
otoczeniem mocnej więzi, w której równie ważne są obie strony
relacji.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu Miasta
Stołecznego Warszawy w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji do
2022 roku. Partner projektu: Stowarzyszenie Pedagogów Teatru.
Współpraca: Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej GPAS Praga
Północ, LUB/LAB.

Data

wrz 10 2017

Czas

18:00 - 18:40

Lokalizacja

sala: Ukraina - parter

Organizator

Teatr BAJ
Skip to content