Na grafice tablica szkolna, a na niej kredą obrazek ściskajacych się dłoni w gescie powitania.

Szkolenie w ramach projektu „Przełącz sią na młodzież”

Fundacja Szkoła Liderów realizuje III edycję projektu „Przełącz
się na młodzież” realizowanego w ramach miejskiego programu
„Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020.”
Projekt „Przełącz się na młodzież” jest dedykowany warszawskim
instytucjom pracującym z młodzieżą i ma na celu podnoszenie
atrakcyjności programów kierowanych do młodzieży poprzez włączanie
młodzieży do wspólnych działań.
Wraz z pracownikami instytucji „przełączamy się na młodzież” w
oparciu o wypracowaną przez Fundację Szkoła Liderów metodologię
przywództwa włączającego – jest to podejście, które docenia
różnorodność, wkład każdej osoby oraz zachęca do pełnego
uczestnictwa w procesach decyzyjnych.
Uczestnicy projektu – przedstawiciele placówek edukacyjnych,
kulturalnych, opiekuńczych poznają metodologię przywództwa
włączającego podczas 3 szkoleń. Będą też mieli szansę
wykorzystać nowopoznaną wiedzę w praktyce opracowując projekt
cyklicznego wydarzenia włączającego młodzież dla swej instytucji. W
tworzeniu projektu otrzymają indywidualne wsparcie w formie mentoringu.
„Przełącz się na młodzież” jest szansą na wprowadzenie nowej
jakości do działań instytucji skierowanych do młodzieży.

Data

mar 29 2019

Czas

09:30 - 17:30

Lokalizacja

Somalia i Erytrea

Organizator

Fundacja Szkoła Liderów
Skip to content