Szkolenie nt. przestępstw motywowanych uprzedzeniami wobec osób LGBT dla NGOs i instytucji

Stowarzyszenie Lambda Warszawa we współpracy z biurem Rzecznika Praw
Obywatelskich organizuje szkolenie dla instytucji i organizacji
pozarządowych pracujących z osobami pokrzywdzonymi przemocą ze
względu na orientację seksualną i tożsamość płciową z terenów
woj. mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i łódzkiego.

 

Warsztaty zamknięte.

Data

wrz 26 2018

Czas

09:30 - 17:30

Lokalizacja

Ukraina, Erytrea, Somalia, Wietnam

Organizator

Stowarzyszenie Lambda Warszawa
Skip to content