Szkolenie dla młodzieży zrzeszonej w samorządach uczniowskich w ramach projektu „Diagnozujemy, projektujemy, zmieniamy – wzmocnienie dialogu obywatelskiego w warszawskich szkołach i dzielnicach.”

Pierwsze warsztaty otwierające projekt

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do dialogu i realnego wpływu młodych ludzi na społeczności, w których żyją, poprzez wdrożenie nowego mechanizmu dialogu obywatelskiego.

W ramach cyklu szkoleniowego, który obejmie łącznie 40 godzin szkoleniowych trenerzy stworzą młodym uczestnikom projektu możliwość pogłębienia swojej wiedzy i kompetencji np. w następujących obszarach:
a. Komponent integracyjny i dot. pracy w grupie
b. Komponent dot. diagnozowania społeczności lokalnej
c. Komponent dot. działania JST oraz narzędzi partycypacji obywatelskiej oferowanych przez m.st. Warszawa
d. Komponent dot. mapowania interesariuszy
e. Komponent dot. tworzenia strategii działań rzeczniczych
f. Komponent dot. skutecznego dialogu
g. Komponent dot. autoprezentacji, argumentowania i wystąpień publicznych
h. Komponent dot. pracy projektowej

Chcesz być na bieżąco? Zamów newsletter Centrum.

Data

mar 17 2023

Czas

09:30 - 16:30

Lokalizacja

sala: Ukraina - parter

Organizator

Fundacja Civis Polonus
Skip to content