Szkolenie dla dziennikarzy z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego

Specjalistyczny kurs dla dziennikarzy z zakresu międzynarodowego
prawa humanitarnego (MPH). Będzie obejmował m.in. takie zagadnienia,
jak status prawny dziennikarzy w świetle prawa humanitarnego, prawa i
obowiązki dziennikarzy wykonujących swój zawód w czasie konfliktu
zbrojnego (w tym sytuacje zatrzymania i aresztowania dziennikarzy) oraz
najważniejsze definicje funkcjonujące w prawie humanitarnym (m.in.
konflikt międzynarodowy, konflikt niemiędzynarodowy i okupacja
wojenna). Kurs jest bezpłatny. Wydarzenie zamknięte.

Odpowiedzialny ze strony CWW  Samir Saadi 

Data

paź 24 2017

Czas

09:30 - 17:00

Lokalizacja

sala: Ukraina - parter

Organizator

Polski Czerwony Krzyż
Skip to content