Spotkanie zespołu ds. wypracowania rekomendacji do działań antydyskryminacyjnych dla m.st. Warszawy

Spotkanie robocze zespołu, którego celem jest wypracowanie
założeń i wytycznych do działań Pełnomocnika Prezydenta m.st.
Warszawy ds. równego traktowania w zakresie przeciwdziałania
dyskryminacji ze względu na pochodzenie.

Data

cze 07 2018

Czas

12:00 - 16:00

Lokalizacja

sala: Erytrea I piętro

Organizator

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Skip to content